Menu

ALIIS - denný stacionár s chránenou dielňou pre ...

Trvanie výzvy: 4. júla 2013 - 4. júla 2014

Cieľ výzvy

Podporiť aktivity denného stacionára pre ľudí s mentálnym postihnutím a najmä novovznikajúcu chránenú dielňu.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 19.6.2012

IČO: 45737525

Ulica: Osloboditeľov 681/8

Mesto: Nemšová

PSČ: 91441

Štát: Slovensko

Príbeh

ALIIS - denný stacionár s chránenou dielňou pre ľudí s mentálnym postihnutím

Podporte centrum rodinného charakteru, ktorý poskytuje dennú starostlivosť ľuďom s mentálnym postihnutím v Trenčianskej Teplej.

Sme nezisková organizácia, ktorá v zmysle § 2 ods.2. zák. č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov N.O. poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodinným príslušníkom.

Názov pochádza z latinčiny a znamená INÝ. Ľudia s MP sú iní, avšak ich potreby sú rovnaké, ako potreby ostatných ľudí. Inakosť nechceme vnímať ako prekážku, ale ako niečo, čo ozvláštňuje a obohacuje život.

Našou hlavnou činnosťou je prevádzka zariadenia - denného stacionára pre klientov s mentálnym postihnutím v obci Trenčianska Teplá. Zariadenie poskytuje celodennú starostlivosť a sociálnu rehabilitáciu s cieľom rozvíjať a aktivizovať osobnostné schopnosti a vnútorný potenciál klientov s mentálnym postihnutím. Jednou z potrieb všetkých ľudí je aj práca a preto sme pri dennom stacionári zriadili aj chránenú dielňu. Naši klienti vyrábajú marketingové predmety - odznaky, zrkadielka či magnetky..
Okrem spomínaných aktivít majú naši klienti bohatý program, do ktorého patria aktivity arte, muziko a dramaterapie, pravidelné pohybové činnosti, akými sú plávanie, loptové hry, vychádzky a jedno až viacdňové výlety. Do centra chodí aj štvornohý labrador, ktorý klientov sprevádza na vychádzkach, zabáva ich a nechá sa hladkať a objímať, čo mnohým veľmi pomáha.
Bez podpory dobrých ľudí s chuťou pomáhať, by sme však neboli schopní zaistiť chod nášho stacionára s takým obohacujúcim programom. Preto Vás žiadame o akúkoľvek pomoc- finančnú, dobrovoľnícku, materiálnu...

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?