Menu

Podporujeme komunitné projekty v regióne Banská Bystrica - Zvolen

Trvanie výzvy: 16. augusta 2013 - 3. septembra 2013

Cieľ výzvy

Každý dar má zmysel. Množstvo malých darov vytvorí dostatočnú sumu na podporu projektov aktívnych ľudí v okresoch B.Bystrica - Zvolen.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 16.3.1992

IČO: 30231531

Ulica: Komenského 21

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 97401

Štát: Slovensko

Príbeh

Podporujeme komunitné projekty v regióne Banská Bystrica - Zvolen

Komunitná nadácia Zdravé mesto prispieva k budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v svojom okolí , podporuje dobrovoľníctvo, spoluprácu a vzájomnú pomoc v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.
Zároveň sa snažíme hľadať spôsoby, aby darovanie bolo jednoduché, splnilo zámer darcu a prinieslo očakávané výsledky. Nechceme, aby vám darovanie robilo starosti. Komunitná nadácia Zdravé mesto vám pomôže darovať tak, aby ste z toho mali radosť.

V každej komunite žijú ľudia, ktorí majú odvahu a ochotu robiť veci navyše, rôznymi spôsobmi zlepšovať život okolo seba, nielen pre seba. Väčšinou, ale potrebujú pomoc - finančnú, materiálnu, nejaký kontakt, odborné poradenstvo, ďalších dobrovoľníkov a pod.
Komunitná nadácia Zdravé mesto sa snaží spájať všetkých aktívnych a ochotných ľudí a dostupné zdroje v komunite, aby mohla podporovať aktívnych ľudí, ktorí chcú meniť svet k lepšiemu.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?