Menu

Hľadáme maminu budúcich psích pomocníkov

Trvanie výzvy: 6. júla 2021 - 5. júla 2022

Cieľ výzvy

Naším cieľom je získať 3 šteniatka – sučky z účelových zahraničných chovov, z ktorých jedna sa stane zakladateľkou vysokokvalitného chovu psích pomocníkov združenia Psi na život. Zvyšné dve budú pokračovať v programe výcviku vodiaceho alebo asistenčného psa.

Autor výzvy

Príbeh

Hľadáme maminu budúcich psích pomocníkov

Psi na život, o. z., pripravuje psov na dôležitú kariéru: vstupujú do života človeka so zrakovým, sluchovým či telesným postihnutím a stávajú sa jeho spoľahlivým priateľom a pomocníkom. Hoci sú psi múdre, bystré a zodpovedné stvorenia, nie každý je vhodný na takúto náročnú úlohu. Združenie preto hľadá s pomocou darcov skvelú psiu maminu, ktorá bude hrdou nositeľkou rodu Psi na život.

Záleží nám na tom, aby aj ľudia s ťažkým zdravotným znevýhodnením žili plnohodnotne a nezávisle. Úzko spolupracujeme s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, na pôde ktorej vznikli v roku 1995 podmienky pre prvý výcvik vodiacich psov na Slovensku. 

Psi sú našimi partnermi – je pre nás dôležité, aby nám rozumeli a naučili sa spolužitiu. Ich welfare a spokojnosť človeka so zdravotným znevýhodnením sú u nás na prvom mieste. Riadime sa prirodzenými zásadami etiky a morálky vo vzťahu ku klientovi, postupujeme v súlade s kvalitatívnymi štandardmi práce so psom určeným na sociálnu prácu. Sme súčasťou prestížnej medzinárodnej organizácie EGDF a pripravujeme sa na členstvo v IGDF – svetovej federácii, ktorá zastrešuje subjekty zaoberajúce sa výcvikom vodiacich psov. 

Našou misiou je vytvárať zohrané dvojice, ktorým sa spolu lepšie kráča životom. Pripravujeme Psi na život, s ktorými je psina :) Vychováme a vycvičíme psa tak, aby z hravého šteniatka vyrástol sebavedomý, vyrovnaný a dobre spolupracujúci pes.

Najdôležitejší je však základ: zdravé, fyzicky zdatné a mentálne dobre vybavené šteniatka s vrodenými vlastnosťami, ktoré ich predurčujú na pomoc ľuďom. A na to potrebujeme pomoc od vás – darcov.

Doposiaľ nemáme vlastný chov, z ktorého by takéto šteniatka pochádzali – jedinou možnosťou preto je kúpiť ich od zahraničných partnerov z kvalitných účelových chovov. Naším snom je mať vlastnú chovnú sučku, ktorá bude maminou budúcich vodiacich a asistenčných psov. Aj preto sa s dôverou obraciame na vás: pomôžte nám získať tri šteniatka – sučky, z ktorých tá s najlepšími predpokladmi sa stane budúcou nositeľkou rodu kvalitných psích pomocníkov. Ostatné dve budú pokračovať v programe výcviku vodiaceho alebo asistenčného psa.

Šteniatka nám prisľúbili renomované zahraničné organizácie zaoberajúce sa špecializovaným chovom vodiacich a asistenčných psov – Purpose Dogs z Belgicka, NauHaun z Fínska a Guide DogsStockholm zo Švédska.

Pevne veríme, že s vašou pomocou sa nám podarí získať na Slovensko psiu mamu z týchto vysokokvalitných zahraničných chovov. Obstarávacia cena šteniatka spolu s prepravnými nákladmi na SK je približne 2 500 €. Pri troch šteniatkach – sučkách je veľká pravdepodobnosť, že získame fyzicky aj psychicky zdatnú nositeľku budúceho rodu psích pomocníkov.

Ďakujeme!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?