Menu

Podporte zriadenie chránenej dielne pre mladých ...

Trvanie výzvy: 23. augusta 2013 - 30. júna 2014

Cieľ výzvy

Potrebujeme finančné prostriedky na zriadenie chránenej dielne pre mladých ľudí na vozíkoch. Za vašu pomoc Vám ďakujeme.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 9.5.2013

IČO: 42271231

Ulica: Jána Stanislava 55

Mesto: Bratislava

PSČ: 84105

Štát: Slovensko

Príbeh

Podporte zriadenie chránenej dielne pre mladých ľudí na vozíkoch

Sme novovzniknuté občianske združenie, a prosíme o pomoc a podporu pri zriaďovaní chránenej dielne pre 5 študentov so ŤZP.

Chránená dielňa je jednou z možností, ako zamestnať osoby so ŤZP. Na Slovensku existujú chránené dielne rôzneho zamerania. Sú v nich zamestnané osoby s rôznymi typmi postihnutí.

Práve chránené dielne sú jednou z možností, ako zapojiť osoby s hendikepom do života, a zároveň je to aj príležitosť zárobku pre tieto osoby.

Našim cieľom je zriadiť chránenú dielňu pre cca 5 študentov s telesným postihnutím, so zameraním na tvorbu a správu webstránok a na tvorbu grafiky podľa požiadaviek zadávateľa. Filozofiou nášho združenia je presvedčenie, že vďaka chránenej dielni môžu mladí ľudia s hendikepom viesť život, aký vedú osoby bez hendikepu.

Našim zámerom je vytvoriť dielňu, v ktorej vykonaná práca má konkrétnych koncových spotrebiteľov, a ktorá má úžitok pre okolie.

Koncovými spotrebiteľmi služieb našej chránenej dielne budú predovšetkým ďalšie neziskové organizácie a fyzické osoby.

Na zriadenie chránenej dielne a na jej činnosť poskytuje Úrad práce, soc. vecí a rodiny (ÚPSVaR) príspevky, avšak tie sa vyplácajú spätne, vždy po štvrťroku. Preto potrebujeme na zriadenie našej chránenej dielne počiatočný kapitál na nákup zariadení (počítače, nábytok, úprava priestoru, ...).

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?