Menu

Aj my sa chceme hrať a športovať

Trvanie výzvy: 24. septembra 2013 - 2. júna 2014

Cieľ výzvy

Cieľom je vyčistiť, vyrovnať priestor, zrealizovať detské ihrisko, kombinovanú zostavu so šmýkalkou, cvičnú stenu. Na otvorenie ihriska urobiť slávnostné športové popoludnie "Ocko, mami, športuj s nami".

Autor výzvy

Príbeh

Aj my sa chceme hrať a športovať

V obci Blatnica sa v súčasnosti nenachádza detské ihrisko pri ZŠ,, kde by menšie deti mohli bezpečne tráviť svoj voľný čas. V blízkosti základnej školy sú lavičky, ku ktorým by sme radi dali ihrisko, kde by sa deti vyšantili, rozvíjali svoju fyzickú zdatnosť, nadobudli lezecké zručnosti a zlepšil sa ich celkový telesný vývin.

Obec Blatnica je obcou, ktorú každoročne navštívi veľké množstvo návštevníkov. Jedným z miest, okolo ktorého ľudia prechádzajú je areál základnej školy. Tu sa nachádza veľký školský dvor a do tohto pekného priestoru by sme radi umiestnili detské ihrisko.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?