Menu

ŽI FÉR

Trvanie výzvy: 29. októbra 2013 - 28. februára 2014

Cieľ výzvy

podpora rozvojových projektov v Gruzínsku, Južnom Sudáne, Keni a Kirgizsku, a realizácia aktivít globálneho rozvojového vzdelávania na Slovensku

Autor výzvy

Dátum vzniku: 15.10.2003

IČO: 36065901

Ulica: Miletičova 7

Mesto: Bratislava

PSČ: 82108

Štát: Slovensko

Príbeh

ŽI FÉR

Svet je v dnešnej dobre príliš prepojený na to, aby sme si nevšímali to, čo sa deje za hranicami Slovenska.

Preto spustila Platforma mimovládnych rozvojových organizácií v septembri 2013 celoročnú kampaň ŽI FÉR a prvú celonárodnú zbierku na verejnoprospešný účel podpory rozvojových a humanitárnych projektov v rozvojových krajinách sveta a aktivít globálneho rozvojového vzdelávania na Slovensku.

Celonárodnú zbierku so symbolom žirafy na tento verejnoprospešný účel môžete podporiť v termíne od 15.9.2013 do 28.2.2014. Ministerstvo vnútra SR povolilo konanie verejnej zbierky pod číslom SVS-OVS3-2013/023369.

Symbolom zbierky sú dve reálne žirafy, ktoré medzi sebou komunikujú, tým sprostredkúvajú svoj pohľad na životy ľudí na Slovensku a v iných častiach sveta a dávajú slovenskej verejnosti konkrétne odporúčania ako môže každý svojou troškou prispieť k férovejšiemu svetu.

Ako najvyššie zvieratá na svete vnímajú svet z nadhľadu, vidia aj za horizont a za hranice krajín, v ktorých žijú.

----------------------------------------------------------------------------------
Prečo sa zapojiť

V roku 2000 podpísalo 189 štátov sveta Miléniovú deklaráciu, ktorá stanovila 8 miléniových rozvojových cieľov. Miléniové rozvojové ciele uskutočňujú zmenu v životoch ľudí a od ich prijatia bol zaznamenaný značný pokrok v ich dosahovaní. Je však otázne, či do roku 2015 budú naplnené. V súčasnosti vo svete trpí hladom 1 z 8 ľudí, 57 miliónov detí nenavštevuje školu, 7 miliónov ľudí trpiacich HIV/AIDS v roku 2011 nemalo prístup k potrebnej liečbe, 2,5 miliardy ľudí stále nemá prístup k základnej sanitácii.

Svet je v dnešnej dobre príliš prepojený na to, aby sme si nevšímali to, čo sa deje za hranicami Slovenska. Situácia v iných krajinách sa dotýka aj nás. Udalosti, ktoré sa dejú na opačných koncoch sveta majú dopady aj na našu krajinu a pociťujeme to v našom každodennom živote. Týka sa to napríklad zvyšovania cien ropy, či potravín, globálneho otepľovania, migrácie aj daňových únikov. Na druhej strane si treba uvedomiť, že aj my ako jednotlivci našim správaním a spôsobom života prispievame k pozitívnym i negatívnym zmenám vo svete. Každý človek žijúci na tejto planéte nesie spoluzodpovednosť za jej budúcnosť.

----------------------------------------------------------------------------------
Kampaň ŽI FÉR sa v prvom roku zameria na dve témy: právo na jedlo a právo na vzdelanie.


Prečo jedlo?

Vo svete dnes žije asi 7 miliárd ľudí, pričom podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) viac ako 1 miliarda ľudí vo svete má nadváhu. Podľa Potravinárskej a poľnohospodárskej organizácie (FAO) 925 miliónov obyvateľov Zeme v roku 2010 trpelo hladom a podvýživou. Dve tretiny z miliardy ľudí trpiacich hladom sú roľníci, vrátane žien a detí. Tí istí, ktorí produkujú potraviny, ktoré aj nás – Európanov – živia každý deň. Hlad pritom nespôsobuje nedostatok potravín vo svete, ale to, že si ich ľudia nemôžu kúpiť alebo nedokážu vypestovať. Ukazuje sa, že model priemyselného poľnohospodárstva nie je trvalo udržateľný, ničí ekosystémy a redukuje biodiverzitu. Podľa spravodajcu OSN pre právo na jedlo Oliviera de Schuttera dokáže budúce generácie uživiť rodinné poľnohospodárstvo založené na princípe agro-ekológie.

Prečo vzdelanie?

Zápis na základné školy v rozvojových krajinách dosiahol 90% v roku 2010, čo predstavuje v porovnaní s rokom 1999 zvýšenie z 82%. Napriek tomu v roku 2011 stále 57 miliónov detí nenavštevovalo základné školy. Celosvetovo 123 miliónov mladých ľudí vo veku 15-24 rokov nedokáže dostatočne čítať a písať. 61% z nich sú dievčatá. Slovenské mimovládne rozvojové organizácie majú dlhoročné skúsenosti s podporou vzdelávacích aktivít v afrických i ázijských krajinách.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ako sa zapojiť do kampane ŽI FÉR prostredníctvom verejnej zbierky so symbolom žirafy?

- Bankovým prevodom na účet verejnej zbierky 20533832/6500 vedenom v Poštovej banke, a.s.
- Zakúpením predmetov a fotografií z rozvojových krajín v celkovej hodnote od 3 do 200 eur, pričom na 80% z ceny predaného výrobku pôjde na účel verejnej zbierky.
- Darcovskou SMS* v tvare DMS ZIRAFA na číslo 877, cena jednej SMS sú 2 eurá.
- Šírením myšlienky kampane ŽI FÉR medzi vašimi kolegami v práci, rodinou, známymi, priateľmi, kultúrnymi a voľnočasovými spoločenstvami, či športovými klubmi, v ktorých pôsobíte.

* Zbierka so symbolom žirafy je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov. Darcovská SMS je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, pošle SMS v tvare DMS ZIRAFA (DMS medzera ZIRAFA) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS. Ak zákazník pošle SMS v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.darcovskasms.sk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapojením sa do kampane ŽI FÉR sa vyjadríte za život vo férovejšom svete.

Zo zbierky so symbolom žirafy spoločne s nami v období január – september 2014 podporíme 6 rozvojových projektov v Keni, Južnom Sudáne, Kirgizsku a Gruzínsku a jeden projekt globálneho vzdelávania na Slovensku. Nemáme ambície zachraňovať celý svet, ale spolupracujeme na konkrétnych projektoch s lokálnymi komunitami.

V rámci spoločnej zbierky spoločne s vami podporíme tieto projekty:

- P&P - Poľnohospodárstvo a Podnikanie prostredníctvom finančnej podpory dievčat študentiek, ktoré by si bez tejto podpory nemohli dovoliť študovať, prenájmu traktora a jeho prevádzky pre potreby komunity a poľnohospodárskeho školenia miestnej komunity, Južný Sudán (ADRA Slovensko)
- Pomáhame kenským rodinám na východnom pobreží Kene, v kraji Kilifi, dôstojne žiť prostredníctvom výsadby 28 710 sadeníc mangrovníkov, ktoré výrazne prispejú k zastaveniu úbytku prírodných zdrojov a ochrany pobrežnej fauny a flóry, Keňa (o.z. Človek v ohrození)
- Prostredníctvom rozvoja malého podnikania posilníme postavenie vysídlených žien v Borjomi, ktoré prejavili schopnosti a záujem o založenie vlastného biznisu, Gruzínsko (GLEN Slovakia)
- Poskytujeme bezpečný domov pre 37 sirôt, ktorý umožní deťom – sirotám, polosirotám, alebo deťom z najchudobnejších rodín chodiť do školy, Keňa (Nadácia Integra)
- Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy podporí vzdelávacie aktivity dvadsiatich cvičných firiem. Žiaci získajú prostriedky na kúpu pracovných pomôcok, materiálu a kancelárskych potrieb pre svoje firmy, Keňa (Nadácia Pontis)
- Podpora vzdelávania detí presídlencov v Kirgizsku prostredníctvom podpory „migračných sirôt“ zabezpečením školského materiálu a oblečenia, možnosti výučby v profesionalizovaných stredných školách a zabezpečenia práce po ukončení vzdelania, Kirgizsko (Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj)
- Podpora globálneho vzdelávania na Slovensku prostredníctvom koordinácie Týždňa globálneho vzdelávania na základných a stredných školách na Slovensku, kde budú môcť žiaci, študenti a ich učitelia na besedách a diskusiách stretnúť dobrovoľníkov a terénnych pracovníkov so skúsenosťami z rozvojových krajín, pozrieť si filmy a získať nápady ako oni sami môžu prispieť svojím správaním k férovejšiemu svetu, Slovensko (Platforma MVRO)

Ďakujeme za vašu snahu o férovejší svet.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?