Menu

Reštart budúcnosti mladých ľudí

Trvanie výzvy: 4. novembra 2013 - 4. novembra 2014

Cieľ výzvy

Získať finačné prostriedky na prípravu ďalších videí na pomoc mládeži v rozhodovaní sa o ich budúcom povolaní

Autor výzvy

Príbeh

Reštart budúcnosti mladých ľudí

KAŽDÝ Z NÁS STÁL PRED OTÁZKAMI, AKÝM SMEROM ÍSŤ, ČO ROBIŤ. PREDSTAVTE SI, ŽE BY STE V OBDOBÍ ROZHODOVANIA MALI K DISPOZÍCII ONLINE VIDEOKNIŽNICU POVOLANÍ DOSTUPNÚ NA PÁR KLIKNUTÍ. REÁLNI ĽUDIA, REÁLNY ČAS, REÁLNE INFORMÁCIE O POVOLANÍ. AKÉ BY TO BOLO? JEDNODUCHŠIE, VŠAK? POMôžte mladým ľudom reštartovať ich budúcnosť darovaním a hlasovaním za náš projekt. Srdečná vďaka.

Sme online videoknižnica povolaní. Vytvorili sme nástroj pre študentov, rodičov a školy, s ktorým budú môcť pracovať pri výbere ďalšieho štúdia, povolania. Pomôžeme im vytvoriť si reálnu predstavu, ako vyzerá práca vedeckého pracovníka, ITčkára, obchodníka, podnikateľa, živnostníka, remeselníka, učiteľa, robotníka... Aké znalosti a zručnosti potrebujú mať. Akú školu potrebujú vyštudovať. Ako vyzerá pracovný deň či aké obmedzenia toto povolanie prináša. Vďaka krátkym videám získajú prehľad o jednotlivých kariérnych cestách, ktoré ľudia museli prejsť a tým si budú môcť lepšie naplánovať tú svoju.

Naším poslaním je ponúknuť študentomrôzne kariérne príbehy, aby sa vedeli lepšie zorientovať na trhu práce, správne sa rozhodnúť. Firmám,ktoré potrebujú efektívne regulovať prílev kvalitnej pracovnej sily a chcúprimárne zamestnávať ľudí z regiónu v ktorom pôsobia, ponúkame možnosť stať sačlenom klubu čo Robím.

Pomôžte nám natáčať viac videí, aby sme sa ešte rýchlešie stali plnohodnotným partnerom pri poskytovaní informácií o budúcej kariére, a prvým miestom, na ktoré sa mladí ľudia obrátia,keď sa začnú zaujímať o svoje budúce povolanie. 

<3 Ďakujeme.

Zuzana, Lukáš, Katarína
Aktualizácie

Takto sme vyrástli aj vďaka vám2. júl 2015

Ďakujeme :)

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?