Menu

Vymieňajme si medzi sebou čo vieme a čo nás baví (skúsenosti, zručnosti, vedomosti, aktivity, čas).

Trvanie výzvy: 4. novembra 2013 - 4. novembra 2014

Cieľ výzvy

Čo najväčšia bezpeňažná výmena rôznorodých služieb v rámci komunity (na celom Slovensku). Komunita funguje na princípe rodiny - solidarita, reciprocita, vzájomná pomoc

Autor výzvy

Príbeh

Vymieňajme si medzi sebou čo vieme a čo nás baví (skúsenosti, zručnosti, vedomosti, aktivity, čas).

Je toho veľa, čo každý z nás môže a vie ponúknuť: pomoc s nákupom, oprava počítača, pomoc s doučovaním jazykov, pomoc so sťahovaním, atď. Chceme na Slovensku portál - Mamcas.sk, ktorého užívatelia by si v rámci komunity na ňom vymieňali služby za čas. Ľudia sa vďaka vzájomnej pomoci (a výmene času) cítia a stávajú užitočnými, angažovanými, ochotnými pomáhať druhým. Zároveň získavajú nových známych a priateľov a rozširujú sieť svojich kontaktov. Užívatelia systému pomoc a služby zároveň ponúkajú a využívajú. Čas sa dáva a berie zároveň.
Projekt je projektom OZ BartTime.
Projekt sa pokúšame reštartovať Slovensko v rámci ReŠtart Slovensko 2013.

So systémom vzájomnou pomoci za čas sa jedna z prekladateliek výzvy po prvý raz stretla v Rusku na Európskej dobrovoľníckej službe. Telefonovala ľuďom, ktorí sa do systému zapojili, či práve nepotrebujú s niečím pomôcť. Jedna účastníčka práve šila inému účastníkovi nohavice a zarobila si niekoľko hodín, ktoré využije na službu od niekoho iného v komunite. Iná účastníčka sa práve vrátila od kaderníčky, ktorá ju ostrihala zadarmo - rep. nie za peniaze, ale za čas. Zarobený čas potom kaderníčka využila na to, aby išla k masérovi.

Zapáčilo sa jej, že ľudia pomoc nie len ponúkajú (ako dobrovoľníci), ale sú aj užívateľmi pomoci druhých. Taktiež sa jej páčilo, že služby sa vymieňajú v komunite, nie medzi dvoma ľuďmi. Rozhodla sa, že po príchode na Slovensko by niečo podobné chcela zaviesť aj tu. Spoznala sa s ľuďmi, ktorí na podobnom projekte už pracovali a spojili svoje sily založením OZ BartTime.

Mamcas.sk bude umožňovať užívateľom výmenu služieb resp. pomoci za čas. Hodina každého je hodnotená rovnako, nezáleží na tom, akú činnosť vykonávate. Keď niekomu pomáhate hodinu, zarobíte si hodinu.

Nezáleží na tom odkiaľ ste, koľko máte rokov, čo robíte... Každý má nejakú špeciálnu schopnosť alebo talent, o ktorý sa môže so svojím okolím podeliť každý ma čo ponúknuť.

Prečo práve tento systém?

Momentálne spoločnosť funguje najmä na trhovom princípe a za služby sa platí peniazmi. Trhový systém vytláča sociálne hodnoty a ľudí vidí skôr ako nástroj než ako cieľ. Aj preto a možno najmä preto vzniká sociálne vylúčenie, nepriaznivé sociálne podmienky pre ľudí a rôzne znevýhodnenia. Systém funguje na sociálnom princípe, vyzdvihuje potrebnosť a užitočnosť ľudí, ľudia sú pre ňu cieľom, pričom za služby sa platí jediným všeobecným platidlom – časom. Čas každého a každej služby má rovnakú hodnotu. Systém podporuje solidaritu medzi ľuďmi, angažovanosť a trávenie voľného času efektívne.

Systém ponúka priestor a spôsob ako inšpirovať a spájať novú generáciu ľudí, ktorá vďaka recipročnému systému pomoci/služby prispieva do komunity a spoločnosti ako takej, pomáha zveľaďovať okolie jej účastníkov a socializuje ľudí bez primárnej nutnosti používania peňazí. Systém umožňuje ľuďom, neziskovým organizáciám a firmám participovať na dianí inou formou než je zaužívaná, umožňuje vývin inovatívneho a efektívneho typu dobrovoľníctva a taktiež napomáha integrácií sociálne slabších osôb do spoločnosti.

Systém už efektívne funguje v rôznych krajinách sveta, ako napríklad USA, Veľká Británia, Taliansko, Rusko, Japonsko. Veríme, že bude populárnou aj na Slovensku :)

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?