Menu

Kontrolujme spolu rozvoj našich krajov a škôl

Trvanie výzvy: 4. novembra 2013 - 15. novembra 2013

Cieľ výzvy

Zvýšiť záujem verejnosti o dotácie, ktoré putujú na rozvoj našich miest a škol a podnietiť kontrolu realizácie dotovaných projektov zo strany občanov.

Autor výzvy

Príbeh

Kontrolujme spolu rozvoj našich krajov a škôl

Koľko štát prispieva na vedu? Ktoré mesto čerpá najviac dotácii pre jeho rozvoj? Centrálny register projektov zverejňuje schválené projekty spolu s ich dotáciami. Vyhľadávanie v Centrálnom registri projektov je ale príliš slabé a neposkytuje žiadne pokročilé možnosti. Analýzy a rôzne štatistiky o rozdelení dotácii pre inštitúcie vôbec neexistujú. Náš projekt má za cieľ výrazne zlepšiť a sprehladniť vyhľadávanie v projektoch a pridať interaktívne štatistiky, ktoré ukážu nielen trendy a analýzy aktuálnych projektov, ale budú komunikovať aj výšku dotácii pre výskum na školách alebo rozvoj miest a obcí Slovenska.

V rámci projektu výrazne zlepšíme a zefektívnime vyhľadávanie v zverejnených projektoch. Pomocou moderných nástrojov na prehľadávanie dát ponúkneme občanom jednoduchý spôsob ako si komplexnejšie organizovať výsledky vyhľadávania medzi projektami a umožníme im už pri vyhľadávani vidieť jednoduché štatistiky o počte projektov, napríklad podľa ich realizácie, poskytovateľa pomoci a rozsahu ponúknutej dotácie.

Nad rámcom vyhľadávania ponúkneme občanom spôsob, ako si rýchlo a efektívne vytvárať a organizovať výsledky vyhľadávania do vlastných analýz. Z nájdených projektov bude možné vytvoriť analýzu o celkovej výške poskytnutej dotácie, rozloženie dotácie podľa rokov a mesiacov, usporiadanie poskytovateľov a fondov podľa výšky ich dotácie a vizualizáciu ďalších informácii v rámci prehľadných a interaktívnych grafov. Na základe toho bude mocť napríklad novinár priamo referencovať stav dotácii pre výskum na školách a mesto alebo dokonca celý kraj publikovať prehľad o využívaní dotácii pre jeho rozvoj.

Projekt pomocou komentárov a ďalších foriem spätnej väzby poskytne občanom možnosť vyjadriť sa vlastným slovom k realizácii projektov a podporí tak aj väčší záujem verejnosti o kontrolu a nakladanie s financiami z projektových fondov. Vďaka notifikáciam o nových projetoch bude každý, kto má záujem sledovať nové projekty z určitej oblasti, stále v obraze o poskytovaných dotáciach.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?