Menu

NEMLČME! - Portál pre obete sexuálneho násilia

Trvanie výzvy: 4. novembra 2013 - 4. novembra 2014

Cieľ výzvy

Obete budú môcť o svojich problémoch hovoriť otvorene a navzájom si pomáhať. V prípade spolupráce s OZ bude môcť riešenie týchto problémov prekročiť virtuálny priestor. Verejnosť dostane relevantné informácie o sexuálnom násilí – o tom, čím obete prechádzajú a o skutočnej veľkosti daného problému. Verím, že projekt okrem pomoci obetiam môže zvýšiť spoločenské povedomie o probléme sexuálneho násilia, zlepšiť prístup kompetentných osôb (práca polície a pod.) a vytvoriť tak lepšie podmienky pre ohlasovanie týchto trestných činov..

Autor výzvy

Príbeh

NEMLČME! - Portál pre obete sexuálneho násilia

Človek, ktorý zažil sexuálne násilie, potrebuje vedieť, že vo svojom trápení nie je sám. Je dôležité, aby sa mal komu zdôveriť, a aby sa stretol s pochopením.

Odborníci odhadujú, že na Slovensku každý rok dôjde k rádovo tisícom znásilnení. Nahlásených je však len zlomok z nich – napríklad minulý rok ich bolo oficiálne ohlásených len 88. Jedným z častých dôvodov, prečo obete tento skutok nenahlásia, je strach z obviňovania či odsudzovania zo strany okolia či obavy z jednania polície. Väčšina obetí zostáva so svojou traumou sama, často v sebaobviňovaní, čo mnohokrát vedie k dlhodobým psychickým problémom. Izolácia, samota či odsúdenie okolia môžu traumu znásobiť. To môže vyústiť až do ťažkých depresií, ale aj k pokusom o samovraždu. Nápomocnou by mohla byť odborná psychologická pomoc, ale len málo obetí sa k tomu dokáže odhodlať a jednať aktívne.

Náš portál má slúžiť ako miesto prvého kontaktu, kde sa obeť bude môcť anonymne zdôveriť so svojou traumou, stretnúť sa s pochopením, psychologickou pomocou a informáciami. Bude tiež poskytovať informácie pre príbuzných a známych, ako svojmu blízkemu môžu pomôcť vyrovnať sa s jeho traumou. V neposlednom rade by mal portál vzdelávať o probléme sexuálneho násilia vôbec, keďže postoje spoločnosti tu zohrávajú dôležitú úlohu.

Pri tvorbe portálu plánujeme spolupracovať s občianskymi združeniami, ktoré sa tejto problematike venujú.


OBSAH PORTÁLU
Portál by mal pozostávať z:
1. Podpornej skupiny pre obete sexuálneho násilia
2. Psychologickej poradne
3. Informačnej sekcie

1. PODPORNÁ SKUPINA PRE OBETE, ICH VÝPOVEDE, DISKUSIE
Zdôveriť sa chápajúcim osobám, alebo len vedieť, že v tom človek nie je sám, môže samo o sebe pôsobiť terapeuticky. Rovnako ako zdieľané skúsenosti iných, že sa z toho dá dostať a znova žiť normálny plnohodnotný život. Na Slovensku takáto služba stále chýba. Je veľmi dôležité, aby obeť vedela, že to nebola jej chyba a že sú aj iní ľudia s podobným problémom, s ktorými si môžu navzájom pomôcť.

2. PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA
Možnosť dostať odbornú pomoc, a pritom ostať v anonymite, môže byť pre obete sexuálneho násilia veľkým prínosom. Zároveň môže byť prvým impulzom k vyhľadaniu profesionálnej odbornej pomoci aj reálnom živote a prvým krokom k terapii.

3. INFORMAČNÁ SEKCIA
a) pre obete – O vyrovnávaní sa s traumou a inými následkami sexuálneho násilia.
b) pre príbuzných a známych obete – Blízki ľudia prežívajú veľkú ľútosť, keď po zdôverení sa obete nedokážu primerane reagovať. Poznanie toho, čo obeť prežíva, im môže pomôcť reagovať lepšie a s väčším pochopením. Informácie a poradenstvo sú tu dôležité tak pre obeť, ako aj pre jej okolie.
c) pre verejnosť – Jedným z cieľom projektu detabuizácia témy sexuálneho násilia. Vzdelávaním a informovaním chceme viesť verejnú mienku k tomu aby za znásilnenie neobviňovala obete. Aby k nim pristupovala s pochopením a citlivo. Aby zverejnenie takéhoto činu spôsobilo problém násilníkovi, nie obeti.


Pár osobných slov na záver:
Po zverejnení článkov na sme.sk som dostala veľké množstvo mailov, pričom veľa z nich aj od obetí sexuálneho násilia. Mnohé z nich sa vo svojom okolí, či na polícii stretli s nepochopením, obviňovaním, či dokonca až výsmechom. Často som sa stretla s tvrdením, že o tom, čo sa im stalo, nemali s kým hovoriť, či dokonca, že o tom ešte nikomu nepovedali. Pri spomenutí tohto projektu sa mi dostalo veľa pozitívnych reakcií a som presvedčená, že mnohým by mohol naozaj pomôcť.

- http://gregorova.blog.sme.sk/c/338626/Interrupcie-znasilnenie-a-spolocenska-diskusia.html
- http://www.sme.sk/c/6958474/znasilnena-ked-vytiahol-pistol-iba-som-prosila-o-zivot.html

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?