Menu

Mapa zločinu

Trvanie výzvy: 4. novembra 2013 - 4. novembra 2014

Cieľ výzvy

Pomôžte nám prosím zlepšiť povedomie ľudí o svojom okolí, zvýšiť kvalitu a transparentnosť práce polície a úradov a tiež zintenzívniť spoluprácu polície a občanov.

Autor výzvy

Príbeh

Mapa zločinu

Mapa zločinu je Open Source aplikácia na zobrazovanie mapy zločinnosti a nehodovosti v SR. Aplikácia občanom umožní získať prehľad o situácii v ich širšom okolí na základe údajov od polície ale aj prehľad v ich bezprostrednom susedstve vďaka crowd-sourcingu.

Polícia a iné orgány štátnej správy majú pri svojej práci k dispozícii podrobné údaje o trestných činoch a dopravných nehodách a bežne pracujú s rôznymi štatistikami a vizualizáciami o trestnej činnosti a nehodovosti. Vďaka nim vedia lepšie cieliť svoje úsilie na riešenie týchto problémov.

Občania tieto údaje, štatistické nástroje a vizualizácie k dispozícii nemajú a teda majú obmedzené možnosti napr. pri výbere nového bydliska a pri zapájaní sa do riešenia problémov v ich aktuálnom susedstve. Nedostatok údajov taktiež limituje schopnosť občanov kontrolovať kvalitu práce orgánov štátnej správy, obmedzuje spoluprácu občanov s políciou a aj spoluprácu občanov navzájom.

Čo s tým chce urobiť Mapa zločinu:

1) on-line aktivizmus: Zapojením občanov do zberu údajov o kriminalite a nehodovosti pomocou crowd-sourcingu získame pre občanov údaje, ktoré pomôžhttp://utopia.sk/wiki/download/attachments/33785320/mapazlocinu_big.png?api=v2u a) preklenúť nedostatok oficiálnych údajov a b) porovnávať/konfrontovať dostupné oficiálne údaje s údajmi od občanov.

Taktiež tým chceme zvýšiť povedomie a aktivitu občanov (či už v mieste bydliska, práce alebo oddychu).

2) Open Data: Vrámci Open Data iniciatív sa v zahraničí údaje o zločinnosti a nehodovosti postupne stávajú dostupné aj občanom. Inšpirovaní projektami typu UK Crime Heatmap (http://crimeview.psi.enakting.org/) či inými, ktoré v spolupráci s políciou poskytujú aktivisti a firmy v Británii (viď http://www.police.uk/apps?q=) chceme obdobné aplikácie a služby poskytnúť aj občanom Slovenska.

Vhodným otvoreným zverejnením samotných crowd-sourcovaných údajov tiež napomôžeme vzniku ďalších služieb.


Projekt bude realizovaný formou Open Source a teda počíta sa s využitím iných už existujúcich Open Source komponentov ako aj neskoršie zapojenie ďalších vývojárov do rozširovania a udržiavania tohto projektu.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?