Menu

Multikultimapa

Trvanie výzvy: 4. novembra 2013 - 30. apríla 2014

Cieľ výzvy

Chceme s Vašou podporu a pre Vás vytvoriť najpestrofarebnejšiu mapu Slovenska.

Príbeh

Multikultimapa

Slovensko nie sú len Slováci a Slovenky. Slovensko je rozmanité. Máme radi rozmanitosť a preto ju už 5 rokov “mapujeme” na www.multikulti.sk. Naším zámerom je vytvoriť Multikultimapu Bratislavy, neskôr i celého Slovenska, na ktorej chceme návštevníkom ponúknuť prehľad existujúcich menšinových miest, ako sú rôzne etnické reštaurácie, potraviny, kultúrne inštitúty, pamätníky a podobne.

Prečo?
“Náš nezávislý štát sme prednostne nezakladali pre menšiny, akokoľvek si ich vážime, ale najmä pre slovenský štátotvorný národ, lebo práve Slováci nemohli v bývalom spoločnom Československu rozvinúť všetky svoje schopnosti a talent.”?Tento výrok premiéra Roberta Fica dobre ilustruje stále rozšírený názor, že Slovensko je etnický štát, ktorý “patrí” len väčšinovému národu. Negatívne postoje k menšinám, či už tým starým (národnostným) alebo novým (migrantským), opakovane demonštrujú rôzne prieskumy postojov slovenskej verejnosti. U väčšiny obyvateľov sa stále môžeme stretnúť s hlboko zakorenenými predsudkami a mýtmi o menšinách, ako aj s veľmi odmietavým prístupom k rôznym minoritám a znevýhodneným skupinám. Rozmanitosť a inklúzia stále nepatria k spoločnosťou zdieľaným hodnotám. A menšiny tak stále ostávajú pre väčšinu spoločnosti neviditeľné a nepoznané.

Čo?
Bratislava nie je len Svätopluk na Hrade. Bratislava je aj Petőfiho socha v Medickej, indická reštaurácia Ashoka v Crowne Plaza, kozmpolitná kaviareň Next Apache na Panenskej, či České centrum na Hviezdku a stovky ďalších miest s nádychom menšinovosti.?Preto chceme vytvoriť Multikultimapu Bratislavy (a neskôr i celého Slovenska), na ktorej budeme postupne dopĺňať ďalšie a ďalšie menšinové miesta a inštitúcie. A takto prispieť k zviditeľneniu menšín žijúcich na Slovensku a väčšej tolerancii k nim.
Multikultimapa by mala mať interaktívny a participatívny charakter. Jej návštevníci a užívatelia by postupne mali sami vytvárať jej obsah, najmä pridávať ďalšie miesta na mapu. Touto formou by sme neskôr chceli stránku rozšíriť aj na celé Slovensko.?

Kto?
Nadácia Milana Šimečku patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Už vyše 20 rokov sa venujeme presadzovaniu demokracie, rozvoju občianskej spoločnosti a obhajobe ľudských a menšinových práv. V súčasnosti realizujeme 3 programy: Pamäť, Rozmanitosť a Inklúzia.?Námet na projekt vznikol v rámci prípravy festivalu [fjúžn], najväčšieho špecializovaného kultúrneho podujatia zameraného na cudzincov a migráciu.?

Pre koho?
Náš projekt je určený všetkým priaznivcom rozmanitosti.?Teda všetkým Bratislavčanom i návštevníkom mesta, ktorí chcú vedieť, kde:?- sa nachádza posledná synagóga,?- ponúkajú pravý jahňací šašlík,?- vás naučia po švédsky,?- kúpite japonskú mangu,?- vám zakrepčí maďarský súbor Ifjú Szivek,?- a mnoho mnoho ďalšieho.

Ako?
Náš projekt spočíva v troch hlavných fázach:?1. vytvorenie databázy menšinových miest Bratislavy?S touto fázou sme začali v apríli na Dobrom trhu a počas 8. ročníka festivalu [fjúžn], ktorý organizuje naša nadácia. Zozbierali sme prvých vyše 100 menšinových miest. Aby bola mapa čo najpresnejšia a najpodrobnejšia, chceme pokračovať vo vyhľadávaní rôznych inštitúcii a zariadení ako sú reštaurácie, obchody, kultúrne inštitúty, komunitné centrá, jazykové školy, sochy a pamätníky a podobne. Jednotlivé tipy chceme aj osobne overiť, vyhľadať doplňujúce informácie, pripraviť krátke popisky.?2. tvorba webstránky?Druhou fázou je príprava samotnej webovej aplikácie. Budeme spolupracovať so skúseným tvorcom internetových stránok tak, aby sme vytvorili moderný a atraktívny produkt pre prívržencov rozmanitosti.?3. spustenie stránky a jej propagácia?V tretej fáze sa chceme zamerať na spopularizovanie stránky. Na tento účel by sme radi využili menšiu internetovú kampaň ako aj príležitosti, ktoré ponúkajú sociálne siete, najmä rôzne skupiny zaoberajúce sa menšinami.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?