Menu

Menšiny vítané

Trvanie výzvy: 5. novembra 2013 - 5. novembra 2014

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je získať financie na web, prostredníctvom, ktorého by ľudia mohli hodnotiť podniky a verejné inštitúcie z hľadiska správania sa k minoritám.

Príbeh

Menšiny vítané

Na Slovensku v súčasnosti neexistuje web alebo aplikácia, ktorá by dávala spätnú väzbu o správaní sa v našich podnikoch a inštitúciách k menšinám či už rasovým, etnickým, sexuálnym a ďalším zraniteľným skupinám ako sú napríklad utečenci. Neexistuje priestor, v ktorom by ľudia mohli verejne vyjadrovať a zdielať svoje skúsenosti, napriek tomu, že poznáme množstvo prípadov otvorenej diskriminácie v podnikoch. Našim cieľom je to zmeniť.


Chceme, aby ľudia poznali miesta, kde menšiny a zraniteľné skupiny narazili na problémy či už s extrémistami alebo na personál či úradníkov s predsudkami. Miesta, kde sa stretnú s nepriateľským prístupom sa ocitnú na webe a ďalší návštevníci sa im môžu vyhnúť, prípadne to môže pomôcť vytvoriť tlak na zmenu pomerov v danom podniku či inštitúcii.

Našim cieľom je vyzbierať financie na vytvorenie zoznamu a mapy pozitívnych a negatívnych miest,ktorými dávame spoločnosti signál, aký prístup k menšinám očakávame.

Pre miesta, z ktorých majú zástupcovia menšín pocit, že v nich nie sú vítaní, by to mala byť spätná väzba. Chceme takto vytvoriť tlak na ich zlepšenie sa, pretože potenciálny návštevník si rozmyslí či tam zájde, rovnako ak by sa medzi týmito miestami ocitla verejná inštitúcia, bolo by nutné aby prišlo k zmene. Týmto spôsobom chceme zlepšovať prostredie v ktorom sa nachádzame.

Základom riešenia bude vytvorenie web portálu, prostredníctvom ktorého budú môcť záujemcovia vyjadriť svoje názory a skúsenosti s konkrétnymi priestormi.
Hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom funkcie like alebo dislike a pridávania komentárov.Na základe zozbieraných hodnôt budú vytvorené zoznamy priestorov, ktoré si budú môcť návštevníci stránky prezrieť.

Podporte naše spoločné úsilie zlepšiť Slovensko

Ďakujeme!

INŠTITÚT PRE MEDZIKULTÚRNY DIALÓG

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?