Menu

Žiadosť o príspevok z FVP

Trvanie výzvy: 22. decembra 2021 - 22. februára 2022

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Platba nájmu, energií, zabezpečenie stravy a základných životných potrieb

Príbeh

Žiadosť o príspevok z FVP

Pozdravujem

Študujem a robím divadlo. Celý svoj umelecký život sa pohybujem v nezávislej sfére, ktorá je naplňujúca, pretože dáva tvorcovi slobodu, avšak i nestabilná, čo znamená, že pre plnohodnotné fungovanie musím vykrývať svoje životné náklady aj inou prácou. Pracujem teda aj ako čašníčka. V dôsledku pandemickej situácie sa moje dva zdroje prijímov otriasli v základoch, divadelné projekty sú odsunuté na dobu neurčitú a gastroprevádzky fungujú z minima. Vplyvom týchto okolností som sa i ja dostala do bodu, kedy vidím pred sebou existenčné problémy. Preto som sa rozhodla požiadať o príspevok z FVP, ktorý by mi pomohol zabezpečiť základné náklady - platbu nájmu, energií, potraviny. Ďakujem pekne.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?