Menu

Kroner pre Bratislavu, Bratislava pre Kronera

Trvanie výzvy: 22. novembra 2013 - 22. novembra 2014

Cieľ výzvy

Osadenie dvoch pamätných tabúľ na fasáde kina Mladosť

Autor výzvy

Dátum vzniku: 18.11.2006

IČO: 37928074

Ulica: Švabinského 20

Mesto: Bratislava

PSČ: 85101

Štát: Slovensko

Príbeh

Kroner pre Bratislavu, Bratislava pre Kronera

Aktívni občania a viaceré občianske združenia získali financie na odliatie busty Jozefa Kronera a chcú realizovať dve pamätné tabule na fasádu Kina Mladosť na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.
Jedna tabuľa bude osadená na poctu Jozefovi Kronerovi, predstaviteľovi divadelných a filmových postáv. Film Obchod na korze, v ktorom stvárnil Kroner hlavnú postavu, dostal v r. 1966 cenu americkej Akadémie filmových umení OSCAR.
Chceme pri tejto príležitosti osadiť súčasne aj druhú tabuľu na kino Mladosť. Na tomto mieste totiž vzniklo v roku 1913 kino BIOSCOP, prvé verejné kino na území Uhorska.

Kino Mladosť je stále v zozname mestského majetku určenom na predaj napriek tomu, že kultúrna verejnosť a aktivisti dosiahli, že sa Kino Mladosť nepredalo do súkromných rúk. Formou osadenia tabule ku vzniku prvého verejného kina na území Uhorska zvýšime ochranu tejto pamiatky a zachováme funkciu verejného kina.

Osadenie tabúľ bolo prekonzultované a odsúhlasené vedením Hlavného mesta Bratislava a riaditeľom kina Mladosť. Autorom busty a tabúľ je Ing.arch.Mgr.art. Elena Pätoprstá. Súčasne s osadením tabúľ bude v tom čase v kine Mladosť premietané zahraničné filmy, za ktoré dostal Jozef Kroner ocenenia, ale na Slovensku zatiaľ neboli nikdy premietané.

Prečo potrebujeme vašu pomoc:

Osadenie dvoj tabule 17.12.2013 má aj dvojitý význam:
1. Na tomto mieste vzniklo v roku 1913 kino BIOSCOP, prvé verejné kino na území Uhorska. Kino Mladosť je stále v zozname mestského majetku určenom na predaj napriek tomu, že kultúrna verejnosť a aktivisti dosiahli, že sa Kino Mladosť nepredalo do súkromných rúk. Formou osadenia tabule ku vzniku prvého verejného kina na území Uhorska zvýšime ochranu tejto pamiatky a zachováme funkciu verejného kina.

2. Druhá tabuľa je umiestnená súčasne s prvou tabulou a tvoria estetický celok. Bude osadená na poctu Jozefovi Kronerovi, predstaviteľovi divadelných a filmových postáv. Film Obchod na korze, v ktorom stvárnil Kroner hlavnú postavu, dostal v r. 1966 cenu americkej Akadémie filmových umení OSCAR. Súčasne z osadením tabuli budú premietané zahraničné filmy za ktoré dostal Jozef Kroner ocenenia ale na Slovensku zatiaľ neboli nikdy premietané.

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť:
• Formou osadenia tabule ku vzniku prvého verejného kina na území Uhorska zvýšime ochranu tejto pamiatky a zachováme funkciu verejného kina.
• Pri príležitosti osadenia druhej časti tabule budeme premietať filmy Jozefa Kronera ktoré ešte na Slovensku neboli nikdy premietane.
• Získame pre hlavné mesto Slovenska turisticky zaujímavé miesto
• Umožníme verejnosti a kultúrnej obci vysloviť svoju úctu a vďaku Jozefovi Kronerovi,

Ako budeme postupovať:
Máme hotovú výkresovú dokumentáciu oboch tabulí a povolenie na osadenie z hlavného mesta Bratislava. Na tabuľu bude osadená busta Jozefa Kronera, ktorá je už bola odliata z Grantu nadácie Bratislava. Filmy a ich premietanie zabezpečí Kino Mladosť.
Cieľovou skupinou projektu je celá slovenská verejnosť ako aj zahraničný hostia a turisti.

Výsledky vašej pomoci:
• Osadenie tabule k vzniku prvého verejného kina na území Uhorska
• Osadenie tabule s bustou Jozefa Kronera a premietanie ocenených zahraničných filmov, v ktorých hral hlavnú rolu a ktoré na Slovensku ešte nikdy nemali premiéru.
Na spustenie je potrebných aspoň: 2 192 €

Vďaka podpore cez Dobrú krajinu môžeme ešte získať:
• finančný grant z verejných zdrojov (už získaný grant Nadácia Bratislava 970,-)
Osadenie tabulí bolo prekonzultované a odsúhlasené vedením Hlavného mesta Bratislava a riaditeľom kina Mladosť.Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?