Menu

Pomoc pre 22 detí zo sociálne slabších rodín

Trvanie výzvy: 7. februára 2022 - 30. septembra 2022

Cieľ výzvy

Pomoc pre 22 detí zo sociálnej slabších rodín

Autor výzvy

Dátum vzniku: 13.12.2019

IČO: 42 271 991

Ulica: A.Behunka 1896/32

Mesto: Šenkvice

PSČ: 90081

Štát: Slovensko

Príbeh

Pomoc pre 22 detí zo sociálne slabších rodín

Základnú internátnu školu vo Veľkej Čalomiji sme podporili v minulosti materiálnou pomocou na internát, kde je ubytovaných 22 detí zo sociálne slabších rodín, ktoré by za normálnych okolností nemohli do školy chodiť vôbec alebo s veľkými ťažkosťami. Chceli by sme im teraz pomôcť so zabezpečením autobusu, ktorí tieto deti na internát zváža a odváža. Bez možnosti bývania na internáte by boli vyhliadky týchto detí na šťastné detstvo a primerané vzdelanie bohužiaľ mizivé.

Základná internátna škola je jediná škola tohto druhu na Slovensku. Je špecifická tým,že má internát, kde od pondelka do piatka bývajú niektorí jej žiaci. Sú to deti zo sociálne slabších rodín, najmä z osád. Všetci žijú v biednych podmienkach a keby bývali doma, do školy by vôbec nechodili. Ich rodičia buď nemajú financie na to, aby im platili dopravu do niekedy desiatky kilometrov vzdialenej obce, kde je najbližšia škola alebo –a to je častejšie – o ich dochádzku do školy ani nemajú záujem. Škola vznikla zlúčením základnej a špeciálnej školy, ktorú navštevovali najmä tieto deti zo sociálne slabších rodín. Vďaka profesionálnemu ale aj ľudskému prístupu pedagógov a vychovávateľov prebehla integrácie týchto detí zo špeciálnej školy do normálnej základnej školy na 100% a špecialna škola mohla byť zrušená. Internát pre v súčasnosti 22 deti ostal,pretože práve on a možnosť bývania v ňom bol kľúčom k tomuto úspechu. Tieto deti aj vďaka pomoci vychovávateľov na internáte, pokoju a bezpečiu bývania, pravidelnej strave dosahujú veľmi dobré študijné výsledky a mnohí z nich pokračujú v úspešnom štúdiu aj  po ukončení základnej školy. Deti sa do internátu zvážali doteraz školským autobusom. Dnes je  autobus s rokom výroby 1994 nepojazdný. Podarilo sa nám nájsť – napriek zlej situácii na automobilovom trhu – vhodný autobus do tejto školy. Predajca, ktorý tiež pozná školu bol ochotný autobus zarezervovať,kým sa nám nepodarí zabezpečiť finančné prostriedky na jeho kúpu. Treba pripomenúť ešte jeden dôležitý faktor – v tomto prípade sa nejedná o autobus, ktorý by bol využívajú napr. na školské výlety, či prepravu športových oddielov. Ide o dopravnýprostriedok, ktorý bude slúžiť na dopravu žiakov na vyučovanie a teda je priamo potrebný k ich vzdelávaciemu procesu.

Prosíme vás týmto úctivo o vašu pomoc so zabezpečením finančných prostriedkov na kúpu toho dopravného prostriedku, ktorí je pre 22 detí dôležitým faktorom ich šťastného detstva a prípravy do života dospelých.

Aktualizácie

Finiš4. okt 2022

Vážení priatelia. Minulý týždeň na Slovensko dorazil vysnívaní autobus pre deti na základnej škole vo Veľkej Čalomiji, ktoré tento autobus bude voziť v pondelok na internát školy. Tam budú cez týždeň bývať, aby mohli navštevovať povinnú školskú dochádzku. Sú to deti zo sociálne slabších rodín, ktoré by bez tejto možnosti pravdepodobne do školy vôbec nechodili, pretože ich rodičia nemajú financie ale v niektorých prípadoch ani záujem o ich vzdelávanie. Autobus sme zabezpečili, aj keď sme nemali úplné finančné krytie, nakoľko bol v takej bezkonkurenčnej jazdnej aj cenovej ponuke, že smu ju nemohli odmietnuť. S dovozcom sme sa dohodli, že si škola autobus prevezme, ale na nás bude, aby sme ho finančne doriešili v čo najkratšej dobe.

PROSÍME vás, oslovili sme mnoho štátnych inštitúcii aj organizácii v súkromnom sektore, ale bohužiaľ bez odozvy. Pre nás aj pre deti z veľkej Čalomiji ste ostali už len vy. Prosíme vás pomôžte, každé euro sa ráta.

Ďakujeme vám za vašu pomoc.

Vyhodnotenie21. aug 2022

Vážení podporovatelia. Dúfali sme, že sa nám náš projekt podarí zrealizovať najneskôr do začiatku nového školského roka, ktorý je už o niekoľko dní. Okrem výzvy na tomto portály, na FB sme poslali s prosbou o pomoc aj takmer 40-tim podnikateľským subjektom. Podarilo sa nám na základe predloženého projektu získať financie z Nadácie SPP, prispel nám jeden živnostník, ktorý nám pravidlene pomáha v našich projektoch. Jeden podnikateľský subjekt nám emailom odpísal, že dlhoročne podporuje iný projekt. Traja podnikatelia nám do telefónu v rámci osobného oslovenia oznámili, že "rómom" pomáhať nebudú nech to robí štát! Oslovili sme Ministerstvo dopravy, ktoré nám odpovedalo, že školskú dopravu oni neriešia. Oslovili sme Ministerstvo školstva, odpoveď bola nech oslovíme Ministerstvo dopravy.

Vážení priatelia, absolvovali sme množstvo telefonátov, napísali nespočetný počet emailov, vypracovali viac variant projektu, aby sme čo najviac osloveným subjektom problém priblížili. Mali sme dokonca rezervovaný autobus, ktorý nám bol jeho majiteľ ochotný chvíľu podržať a ešte aj znížiť cenu. Po 3 mesiacoch, keďže sme sa nikde nehýbali, sme rezerváciu museli zrušiť.

Posledné 2 mesiace minulého školského roka deti do internátu zvážal školský pickap určený na zásobovanie.  Ale aj ten to už vzdal. Škola je v absolútne neriešiteľnej situácii. A nám stále rezonuje v ušiach "veď sú to rómovia". Nie nie sú to "len" rómovia. Sú to školopovinné deti, ktoré len vďaka tejto možnosti pravidelne chodia do školy, vďaka starostlivosti mimo školy-na internáte, dosahujú oveľa lepšie výsledky, idú ďalej študovať, snažia sa mať lepší život a lepším robiť aj svoje okolie doma. A nie, nie je to len školský autobus, ktorým by mohli chodiť deti na občasné výlety, alebo futbalové mužstvo na zápasy. Je to autobus vďaka ktorému chodia denne do školy deti, ktoré by do školy možno vôbec nechodili.

Počuli sme toľko argumentov prečo nie, že sme uvažovali nad tým, či sa to skutočne dá. Veď aj na tomto portály sa vyzbieralo sotva 350EUR.  Ale nemôžeme to vzdať aj keď ide "len" o pár detí. O pár detí, ktorí môžu zmeniť svoj zaškatulkovaný osud, ale aj osud svojho okolia. Nech sú odkiaľ sú, nech pochádzajú odkiaľ pochádzajú, sú to najmä deti, deti ktoré potrebujú našu pomoc.

Prosíme vás pomôžte nám pohnúť sa z tohto "mŕtveho" bodu. Každá vaše Euro je pre nás impulzom, že sa nemáme vzdať, že to dáme. V mene našom, ale najmä v mene detí vám z celého srdca ďakujeme.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?