Menu

Viedenská električka

Trvanie výzvy: 30. januára 2014 - 31. augusta 2014

Cieľ výzvy

Rekonštrukcia Viedenskej električky

Príbeh

Viedenská električka

Prvého februára 2014 uplynulo presne sto rokov, odkedy uviedli do prevádzky elektrickú lokálnu železnicu medzi Prešporkom (dnes Bratislavou) a Viedňou po pravej strane Dunaja. Pre Prešporákov to bola Viedenská električka a aj keď jej prevádzka skončila v apríli 1945, do dnešného dňa sa toto legendárne spojenie dvoch miest niekdajšej monarchie teší veľkej obľube.

Oživeniu tradície a záujmu o Viedenskú električku prispel aj návrat lokomotívy Eg 6, ktorá brázdila ulice Prešporka v prvej polovici minulého storočia, späť do Bratislavy. Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy sa o jej existencii dozvedel úplnou náhodou a vďaka enormnému úsiliu členov klubu sa podarilo významný kus histórie starého Prešporka zachrániť pred zošrotovaním. V súčasnosti prebieha jej rekonštrukcia a Bratislavčanom bude predstavená v polovici roka 2014. Všetky náklady na rekonštrukciu sú primárne hradené z verejnej zbierky, ako aj zo zaslaných príspevkov 2 % daní z príjmov. Bratislavčania tak môžu aj naďalej podporiť rekonštrukciu tejto vzácnej technickej pamiatky zaslaním finančných prostriedkov.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?