Menu

Strážcovi prírody zhoreli autá- nedovoľme, aby sa opakovali ataky na strážcov a ochrancov prírody!

Trvanie výzvy: 4. mája 2022 - 31. augusta 2022

Cieľ výzvy

Cieľom tejto výzvy je vaša finančná podpora na úhradu vzniknutej škody strážcovi prírody a zvyšná časť bude presunutá do zriadeného fondu, na financovanie ďalších škôd, ktoré vzniknú pri výkone strážcov a ochrancov prírody. Nedopustime, aby sme boli takto zastrašovaní!

Autor výzvy

Príbeh

Strážcovi prírody zhoreli autá- nedovoľme, aby sa opakovali ataky na strážcov a ochrancov prírody!

Milí priatelia a ochrancovia prírody,
v našom štáte existujú zamestnania, ktoré majú za úlohu riadenie a kontrolu našej prírody s cieľom jej ochrany, aby bola zachovaná v čo najlepšom stave pre ďalšie generácie.

Pri výkone našej služby Stráže prírody dobrovoľníkov alebo profesionálov sú takmer na dennej báze zaznamenané útoky, či už verbálne, fyzické a dokonca i škody na našom vlastnom majetku.

Títo ľudia vykonávajú svoju činnosť nie pre svoje osobné uspokojenie, ba dokonca ani s vidinou osobného zisku, ale treba si uvedomiť, že práve oni mnohokrát nasadzujú i svoje životy a životy svojich rodinných príslušníkov za celú našu spoločnosť.

Posledným známym prípadom zastrašovania Strážcu prírody je z konca marca tohto roku, kedy došlo k podpáleniu jeho dvoch áut, jedno z nich bolo riadne označené znakom Štátnej ochrany prírody a znakom Slovenskej republiky. Tomuto podpáleniu predchádzal fakt, že na jeseň 2021 tento strážca prichytil dvoch zamestnancov Štátnych lesov SR pri nelegálnom výrube dubového dreva.

Takýchto prípadov zastrašovania je viac, a preto vidíme za  správne, vyvolať takúto zbierku pre ľudí, ktorým pri výkone ochrany prírody vznikli rôzne škody.

Finančné prostriedky z tejto zbierky budú použité na kúpu  hnuteľných vecí,fotopascí, monitorovacích zariadení, osobných vecí a iného majetku, ktoré boli takto poškodené alebo zničené.


Musíme si uvedomiť, že táto činnosť je pre nás všetkých- pre celú spoločnosť, a preto by sa spoločnosť mala postaviť za takýchto ľudí.


Chráňme naše životné prostredie, chráňme naše lesy, chráňme naše krásne Slovensko!

Ďalšie informácie

Facebook
Miroslav Martinka

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?