Menu

Schodiskový výťah - dofinancovanie

Trvanie výzvy: 18. februára 2014 - 18. februára 2015

Cieľ výzvy

Debarierizácia objektu Krízového centra

Autor výzvy

Dátum vzniku: 15.4.2001

IČO: 31821804

Ulica: Karpatská 24

Mesto: Bratislava

PSČ: 81105

Štát: Slovensko

Príbeh

Schodiskový výťah - dofinancovanie

V našom Krízovom centre sme koncom roka 2013 nainštalovali schodiskový výťah až do 3. podlažia, nakoľko okrem dvoch zamestnancov so zdravotným postihnutím sa častokrát stretávame s klientmi, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom. Mnohokrát je to aj v dôsledku fyzického týrania, či bitky.Ppríspevok zo strany štátu na túto pomôcku ako organizácia dostať nemôžeme, našli sme sponzorov, ktorí nám umožnili tento pomerne drahý "špás" namontovať. Cena výťahu bola 7 400 EUR. Na celkovú úhradu nám však chýba ešte 550 EUR. Preto sme privítali možnosť zúčastniť sa aukcie a uvedenú sumu skúsiť získať.

V úvodnom texte je náš úmysel popísaný, veríme, že budeme úspešní a peniaze na celkovú úhradu získame.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?