Menu

Koľko Lásky 2022

Trvanie výzvy: 19. novembra 2022 - 24. decembra 2022

Cieľ výzvy

Organizácia zbierky celoslovenských rozmerov je finančne aj časovo náročná. Financie by sme využili v súlade so stanovami združenia na zastrešenie organizačných nákladov aktuálneho príp. budúcich ročníkov zbierky, alebo na rôzne aktivity smerované na skvalitnenie života seniorov v domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb.

Autor výzvy

Príbeh

Koľko Lásky 2022

Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok? Túto otázku sa pýta každoročne tisíce ľudí. Naša zbierka sa vďaka úžasným ľuďom stala už vianočnou tradíciou. Každý rok sa nás mnohí pýtali na možnosť darovania finančných prostriedkov na podporu zbierky. Tento rok sme sa preto rozhodli založiť túto výzvu, cez ktorú máte možnosť podporiť chod a organizáciu našej zbierky, ktorá sa pri aktuálnych rozmeroch stáva finančne náročnou. V našom občianskom združení registrujeme 250 dobrovoľníkov, ktorí vo vyše 320 obciach a mestách po Slovensku zbierajú krabičky na potešenie seniorov. Potešili sme už spoločne vyše 161 000 sŕdc a radi by sme v tom pokračovali aj ďalšie ročníky. Každým rokom sa snažíme vylepšovať a napredovať. Prostriedky sú použité v súlade so stanovami združenia, ale najmä na náklady ako školenia, materiálne vybavenie, produkty na doplnenie krabíc, čiastočná náhrada PHM našim dobrovoľníkom a pod.

Koľko Lásky o.z. vznikla na podporu organizácie rôznych aktivít na báze dobrovoľníctva sústreďovaných na seniorských občanov. Primárne sa sústreďujeme na vytvorenie tradície Vianočnej zbierky pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, ďalej sa snažíme o posilnenie spoluprác medzi školskými zariadeniami a domovmi dôchodcov a upevňovaniu vzťahov medzi deťmi a seniormi všeobecne. Veríme, že vďaka aktivitám, ktoré vyvíjame dopomôžeme ku skvalitneniu života seniorov v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb a iných zariadeniach a zároveň pomôžeme deti viesť k úcte a pomoci seniorom už od útleho veku. 

Zbierka Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok je v roku 2022 organizovaná už po piaty krát. Spoločne sme za štyri roky rozdali už vyše 161 200 krabíc plných lásky. V poslednom roku 2021 to bolo 62 965 krabíc a 10 700 pohľadníc počas Májovej výzvy Máj lásky čas. Do zbierky sme zapojili nielen všetky domovy dôchodcov a sociálnych služieb, ale aj rôzne denné stacionáre, hospice, nemocničné oddelenia geriatrie a dlhodobo chorých, onkologické oddelenia a v neposlednom rade aj samosprávy a ich evidencie osamelých seniorov. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?