Menu

"MOLDAVA – SPOLU 2014" – FESTIVAL PRE VŠETKÝCH

Trvanie výzvy: 1. apríla 2014 - 28. augusta 2014

Cieľ výzvy

PODPORA PRIATEĽSTVA A VZÁJOMNÉHO POROZUMENIA.

Príbeh

"MOLDAVA – SPOLU 2014" – FESTIVAL PRE VŠETKÝCH

POHODA FESTIVAL, NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE EQUITY, MESTSKÉ ZÁSAHY A ETP SLOVENSKO ORGANIZUJÚ FESTIVAL „MOLDAVA - SPOLU 2014“, KTORÝ SA USKUTOČNÍ V PIATOK 29. AUGUSTA 2014 V RÓMSKEJ OSADE NA ULICI BUDULOVSKÁ V MOLDAVE NAD BODVOU. POČAS FESTIVALU BUDETE MÔCŤ NAŽIVO VIDIEŤ A POČUŤ SLOBODNÚ EURÓPU, KORBEN DALLAS, HOSTÍ Z MAĎARSKA PARNO GRASZT ČI HUDOBNÉ SPOJENIE PARY A SENDREIOVCOV. OKREM SKUPÍN, KTORÉ SÚ ZNÁME PO CELOM SLOVENSKU, VYSTÚPIA NA PÓDIU AJ KAPELY POCHÁDZAJÚCE PRIAMO Z RÓMSKYCH OSÁD.

Napriek tomu, že väčšina Slovákov nemá s ľuďmi žijúcimi v chudobných rómskych osadách osobné skúsenosti, ich vzťah k nim je negatívny. Tento postoj je z veľkej miery výsledkom strachu šíreného médiami a obrazom veľkej chudoby, špiny a hrozných podmienok, ktoré vnímame z okien našich áut, ak náhodou prechádzame okolo rómskych osád.

Opakovaná skúsenosť naopak potvrdzuje, že ak dôjde k osobnému stretnutiu a k bližšiemu spoznaniu sa, vzájomné negatívne postoje sa menia. Strach a opovrhnutie sú nahradené priateľstvom a toleranciou.

Skupina PARA sa na základe osobnej pozitívnej skúsenosti v rómskej osade na Šobove rozhodla odovzdať posolstvo priateľstva a otvorenosti celému Slovensku formou organizácie spoločného rómsko-nerómskeho hudobného festivalu „ŠOBOV – SPOLU“, ktorý sa po prvýkrát uskutočnil v roku 2010. Odvtedy festival organizovali v Šobove (2011), Klenovci (2012) a v Banskej Štiavnici (2013).

Festival Moldava Spolu 2014 sa koná v snahe podporiť obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku vytvorením priestoru pre prezentáciu rómskej kultúry a poskytnutím príležitostí pre vzájomné spoznávanie rómskych a nerómskych návštevníkov prostredníctvom umenia, zábavy a tradícií. Cieľom je prelomiť bariéry, posilniť zmysel pre komunitu a podporiť vzájomnú dôveru a toleranciu.

Ak sa vám myšlienka otvoreného festivalu a jeho posolstva páči, podporte, prosíme, našu snahu finančným darom. Všetky finančné prostriedky budú použité výlučne na organizáciu festivalu, oslovení umelci vystúpia bez nároku na honorár. Ďakujeme!

Aktualizácie

Festival Moldava Spolu 2014 je zrušený28. aug 2014

Oznamujeme všetkým priateľom a priaznivcom, že festival Moldava Spolu 2014, ktorý sa mal konať v piatok 29. augusta 2014v osade Budulovská, je po zákaze mesta zrušený

Na našej webovej stránke sme zverejnili tlačovú správu, v ktorej sa dočítate viac o okolnostiach a dôvodoch, ktoré nás viedli k rozhodnutiu festival zrušiť: Sporný zákaz festivalu Moldava Spolu donútil organizátorov podujatie zrušiť.

Pozrite si video z tlačovej konferencie, ktorá sa konala v utorok 26. augusta, kde sa organizátori vyjadrili k zrušeniu festivalu: Festival v Moldave zrušili protizákonne.

Veríme však, že festival sa nám podarí zorganizovať o rok. SPOLU urobíme všetko pre to, aby sme vytvorili stretnutie, na ktorom sa zúčastnia všetci, ktorí podporujú myšlienku priateľstva a tolerancie bez rozdielov.

Finančné dary, ktoré sme prostredníctvom výzvy na portáli ludialudom.sk obdržali, boli použité na výrobu tričiek s potlačou festivalu Moldava Spolu 2014.

Ďakujeme Vám všetkým za podporu! 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?