Menu

Pomôžme Ľubici s kúpou bezbarierového auta

Trvanie výzvy: 2. januára 2023 - 21. augusta 2023

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je vyzbierať financie na zakúpenie špeciálne upraveného osobného motorového vozidla pre potreby osoby s ťažkým telesným postihnutím.

Autor výzvy

Príbeh

Pomôžme Ľubici s kúpou bezbarierového auta

Ľubica je v situácii, kedy akútne potrebuje nové, špeciálne upravené (bezbariérové) vozidlo. Hoci sa narodila s diagnózou DMO, nevzdáva sa a túži žiť plnohodnotný život, ktorý sa snaží dosiahnuť rôznymi voľnočasovými aktivitami. Auto je k tomuto cieľu jej jedinou možnosťou. Pomôžme Ľubke zabezpečiť si nové, pre jej život potrebné bezbariérové vozidlo.

Ako osoba s telesným postihnutím, potrebujem auto s individuálnou úpravou interiéru, špeciálnym kotvením a nájazdovou plošinou. Niečo prispeje štát, avšak nestačí to na také vozidlo, v ktorom sa môžem prepravovať po sediačky počas jazdy na vozíku. Prosím o pomoc a podporu pri získaní finančných prostriedkov na kúpu takéhoto auta. Aj malá čiastka vo výsledku zaváži. Narodila som sa sa s dg. DMO. Aj napriek rôznym problémom a úskaliam, ktoré mi život priniesol v dôsledku tohto hendikepu, som osoba, ktorá má veľa záľub, priateľov, chodím do práce, na vzdelávacie aktivity, aktívne športujem (boccia) na reprezentačnej úrovni. Auto je mojou jedinou možnosťou sa prepraviť i k lekárom, na úrady, na nákupy, za rodinou, na výlety, či iné obľúbené aktivity. Potrebujem počas jazdy sedieť na vozíku tak, aby som šetrila svoje sily aj sily mojich asistentiek, ktoré mi pomáhajú.Štátny príspevok na kúpu osobného motorového vozidla je takmer 6700 euro a určitou sumou prispieva štát aj na úpravu. Auto stojí 32 300 euro, potrebujem dofinancovať z iných zdrojov 25 600 euro. Úprava vozidla na moje potreby je vyčíslená na sumu 10 008 euro, z toho 5393 euro mi prispeje štát, zvyšok musím uhradiť z vlastných zdrojov, t.j.4615 euro. Zatiaľ sa mi svojpomocne podarilo získať 1800 euro od individuálnych darcov. Na kúpu auta a jeho úpravu preto potrebujem ešte získať spolu 28 415 euro. Za akýkoľvek príspevok zo srdca ĎAKUJEM. Verím, že aj vďaka Vám sa to podarí. Žijem aktívnym spôsobom života, venujem sa športu boccia na národnej i medzinárodnej úrovni. Okrem toho mám i veľa iných voľnočasových aktivít, pri ktorých sa musím prepravovať výlučne autom. Nakoľko súčasné vozidlo je už staré a veľmi poruchové, musím nevyhnutne riešiť získanie finančných prostriedkov na zakúpenie nového auta, ktoré bude bezpečné a upravené na moje osobné i športové potreby. Potrebujem auto debarierizované, t.j. auto, ktoré mi umožní počas prepravy sedieť na vozíku a zároveň má aj dostatočný batožinový priestor pre nadrozmernú batožinu, napr. na elektrický invalidný vozík, na boccistické športové pomôcky pre kat. BC3 (rampa, kufrík a ostatné športové pomôcky) na turnaje, tréningy, sústredenia.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?