Menu

Pomôžme invalidnému dôchodcovi a jeho dvom deťom

Trvanie výzvy: 12. júna 2023 - 31. decembra 2023

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Cieľ výzvy

Kúpiť palivové drevo

Autor výzvy

Príbeh

Pomôžme invalidnému dôchodcovi a jeho dvom deťom

Pán Zoltán sa sám stará o svoje dve deti, pretože jeho partnerka nečakane zahynula. Nemôže však pracovať kvôli zdravotným problémom. Poberá len invalidný dôchodok a jeho deti náhradné výživné. Momentálne by im najviac pomohlo palivové drevo.

Partnerka tragicky zahynula, keď deti boli ešte malé- stala sa obeťou trestného činu. Po jej smrti sa stále sám starám o dve deti. Nemohol som pracovať mimo bydliska, lebo moja priorita bola starostlivosť o ne. Pracoval som na obecnom úrade na drobných obecných službách. Nečakane som vážne ochorel, dostal som cievnu mozgovú príhodu, zostal som ochrnutý, imobilný a pripútaný na lôžko. Vďaka deťom a silnej vôli pre nich žiť som sa dostal z najhoršieho. Mám však následky, zostal som zdravotne ťažko postihnutý, mám ochrnutú ľavú stranu tela. Aj napriek môjmu postihu sa o deti riadne a zodpovedne starám. Poberám invalidný dôchodok vo výške 260, 80. Deti dostávajú prídavky na deti a náhradné výživné. Deti už navštevujú odborné školy a s tým mám spojené väčšie výdavky. Bývam v malom, skromnom domčeku, kde nie je zavedený plyn. Palivové drevo používam celoročne, nie len na kúrenie, ale aj na varenie – používam sporák na pevné palivo. Cena dreva zdražela aj všetky výdavky, hlavne cena potravín. Chcel by som, aby deti mali uspokojené základné životné potreby. Z príjmu, ktoré dostanem za mesiac neviem nič usporiť. Chcel by som poprosiť dobrých ľudí o podporu, budem vďačný za každé euro.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?