Menu

Pomôžte nám otvoriť rehabilitačné centrum pre ZŤP deti

Trvanie výzvy: 15. augusta 2023 - 15. augusta 2024

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Cieľ výzvy

vyzbieranie finančných prostriedkov na otvorenie a zariadenie rehabilitačného centra pre zdravotné znevýhodnené deti

Autor výzvy

Príbeh

Pomôžte nám otvoriť rehabilitačné centrum pre ZŤP deti

Cieľom nášho projektu je vytvoriť centrum, kde pod jednou strechou budú mať deti so zdravotným znevýhodnením možnosť absolvovať terapie na mieru na základe odborného plánu zhotoveného odborným fyzioterapeutom alebo inými odborníkmi. Základné terapie, ktoré budeme poskytovať, sú fyzioterapia, TheraSuit koncept, arteterapia, muzikoterapia, snoezelen terapia, canisterapia, špeciálna pedagogika, logopédia. Časom by sme veľmi radi dosiahli cieľ, ktorý by ponúkal službu rehabilitačného plávania s fyzioterapeutom a hipoterapie.

Čo je cieľom nášho projektu

Je veľmi málo centier a žiaľ veľmi veľa detičiek so zdravotným znevýhodnením, ktoré potrebujú pomoc. Pomoc, kedy im je podaná pomocná ruka a spolu s terapeutom robia krôčik po krôčiku vpred. Dosahujú ciele, ku ktorým vedú veľmi tŕnisté chodníčky, s množstvom prekážok. Ciele, ktoré si musia doslova vybojovať svojou snahou, sebazaprením, trpezlivosťou, silou, odvahou, ktoré častokrát sprevádza plač a bolesť. Životné míľniky, ktoré sú pre zdravé deti prirodzené, sú pre nich doslova výzvou.

Azda najúčinnejšou rehabilitačnou metódou je Therasuit. Jedná sa o komplexný, vysoko špecializovaný prístup k liečbe pre pacientov, ktorí majú neurologické postihnutie v dôsledku cievnej mozgovej príhody, detskú mozgovú obrnu, vývojové oneskorenie a traumatické poranenie mozgu.

Pri cvičení sa využíva oblek Therasuit, tzv. Rehabilitačná cvičebná klietka a cvičenie v pružných lanách, vďaka ktorým dieťa vzpriamene stojí, chodí alebo poležiačky na rehabilitačnom stole dochádza k nácviku správnych pohybov. Navyše cvičenie v pružných lanách ( tzv. Pavúku) je pre deti veselé a hravé. Kľúčovým prvkom je posilňujúci program, vytvorený pre klienta na základe jeho individuálnych potrieb, silných a slabých stránok.

Terapia prispieva k normalizácii svalového tonusu, naučeniu správnych pohybov, držaniu tela, rozvoju hrubej a jemnej motoriky a hlavne k väčšej samostatnosti dieťaťa s detskou mozgovou obrnou a inými neurovývojovými poruchami.

Ako využijeme Vaše finančné dary?

V prvom rade sa nám vďaka Vašej pomoci podarí zrealizovať náš projekt a uskutočniť otvorenie centra.

Neodmysliteľnou súčasťou centra sú okrem kvalifikovaného personálu aj rehabilitačné, edukačné a stimulačné pomôcky. Vďaka Vaším finančným darom vieme zabezpečiť všetko potrebné pre vybavenie nášho centra.

Medzi najdôležitejšie pomôcky, ktoré otvoria naše centrum pre Vás a Vaše detičky patria: Žinenky, rebrina, balančné a vibračné pomôcky, stupienky, fit lopty, masážny stôl, piklerovej triangel, senzomotorický koberec atď…

Medzi najväčšie investície patrí rozbehnutie Therasuit metódy. Cena univerzálnej cvičebnej klietky sa pohybuje v sume cca 800€ a cena jedného obleku je 2 500€. Keďže každý oblek je určený pre inú vekovú kategóriu a váhu osoby, je potrebné mať rôzne veľkosti oblekov.

Ako vznikol celý tento nápad?

Za celým nápadom na zrealizovanie tohto projektu stoja rodičia dvoch chlapcov (4 a 8 rokov). Pokým starší chlapec je Autista, mladší má zasa detskú mozgovú obrnu – spastickú hemiparézu a hemiplégiu. Hlavne s mladším synom absolvovali nespočetné množstvo rôznych rehabilitácií a terapií. Spoznali mnoho rodičov s ich malými bojovníkmi, ktorým osud pripravil rôzne prekážky, s ktorými vytrvalo a statočne bojovali. Spoznali mnoho rehabilitačných centier, s rôznymi možnosťami, prístupom. Postupom času zisťovali, že cestovanie medzi centrami, spájanie potrebných terapií a hľadanie voľných termínov, je vyčerpávajúci nie len pre nich, ale hlavne pre ich dieťa. A tak vznikla myšlienka vytvoriť komplex rôznych terapii pod jednou strechou.

Ako sa vraví ,,Kto nezažije, ten nepochopí“ a oni pochopili ako uľahčiť život rodičom aj deťom, ktoré to už majú aj tak v živote ťažké, pretože sú často odkázané na doživotné rehabilitácie.


Aktualizácie

Vianoce22. dec 2023

Prajeme všetkým štastné a veselé Vianoce a štasný Nový rok ♥️

Ďakujeme19. nov 2023

Ďakujeme všetkým darcom ♥️

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?