Menu

Pomoc mamke Miška s Downovým syndrómom s rehabilitáciami a so starostlivosťou o jeho 4 súrodencov

Trvanie výzvy: 13. marca 2024 - 13. marca 2025

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Cieľ výzvy

Peniaze budú slúžiť na rehabilitácie, terapie pre Miška a na zaplatenie prenájmu Ďakujem vám za každý finančný dar a aj za šírenie tejto výzvy ďalej.

Autor výzvy

Príbeh

Pomoc mamke Miška s Downovým syndrómom s rehabilitáciami a so starostlivosťou o jeho 4 súrodencov

Matka piatich detí prosí o finančnú pomoc pre syna Miška, ktorý trpí Downovým syndrómom na potrebné rehabilitácie, terapie a návštevu špecialistov. Zároveň je pre ňu náročné postarať sa z jedného príjmu finančne o domácnosť a zaplatiť mesačný prenájom. Strechu nad hlavou však s 5-timi deťmi nemôže stratiť. Pomôžme mamine s výdavkami.

Miško sa narodil ako 7-mi člen rodiny, čiže má štyroch starších súrodencov. Bála som sa o môj a Miškov život od začiatku tehotenstva, keďže som vedela, že pôrod skončí piatou sekciou. Verím, že vďaka modlitbám našich najbližších a známych, pôrod dopadol veľmi dobre, ale potom prišiel šok, keď mi pani doktorka už na pôrodnej sále oznámila, že majú podozrenie na Downov syndróm a ja, keď som sa na Miška pozrela, vedela som, že je to pravda.

Prvé mesiace som sa z toho veľmi ťažko spamätávala. Bola som uzavretá a s nikým som sa o tom nechcela rozprávať. Deti si ho veľmi rýchlo obľúbili, bol pre nich vždy veľké slniečko, ktoré im dáva neskutočnú energiu. Začali sme cvičiť vojtovu metódu od 5-tich týždňov. Bol to pre mňa neskutočný stres, tlak ako po fyzickej, tak aj po psychickej stránke. Nenávidela som to cvičenie. Cvičili sme len pol roka kvôli viacerým rodinným problémom a kvôli ktorým som aj odišla od manžela.

Keďže som veriaca a som za jednotnú rodinu, manželovi som dávala viackrát šancu, čo bolo náročné pre všetky deti a aj pre mňa. Za posledné 4 roky sme sa 7x sťahovali a deti viackrát menili školy.  Vďaka ľuďom s veľkým srdcom pomáhať finančne aj manuálne, pri sťahovaní, či inou pomocou, sme tieto náročné roky zvládli.

Posledné mesiace boli pre mňa a deti obzvlášť náročné. Odsťahovali sme sa od mojej mamy do prenájmu, vďaka finančným darom od ľudí sme schopní splácať prenájom. Začo cítim veľkú vďačnosť, lebo len vďaka ľuďom, ktorým nie sme ľahostajní, sme začali žiť nový život. Prešla som si rozvodom a konečne cítim nádej na lepšiu budúcnosť.

Odkedy máme túto výzvu, Miško rýchlo napreduje po fyzickej, mentálnej aj psychickej stránke.

Vďaka vašim finančným darom, Miško chodí do Svetielka na rehabilitácie, ktorá obsahuje viac častí: neurostimulácia, Pulley systém a Spider systém - sa cvičí v TheraSuit obleku, oxygenoterapiu, rašelinové zábaly, snoezelen.

https://www.facebook.com/centrumsvetielko.sk/videos/4992640037492437/T

Táto forma cvičenia je veľmi účinná.

Miško sa naučil v roku 2021 za pol roka štvornožkovať, chodiť sám popri nábytku, začal chodiť za jednu ruku a na jeseň začal chodiť bez pomoci. V roku 2022 sa Miško naučil behať, zlepšovala sa hrubá a jemná motorika, začal chodiť na preliezky na ihriská, zlepšilo sa porozumenie.

Miško za posledný rok urobil ďalšie veľké pokroky. Začal behať, naučil sa sám jesť, viac komunikuje verbálne i neverbálne a vníma okolie, naučil sa chodiť po schodoch, zlepšuje sa v jemnej motorike pri hraní, naučil sa obúvať, zlepšuje sa v obliekaní a v obúvaní. Začal chodiť do škôlky trikrát do týždňa.

Tento rok sa chceme naučiť najmä samostatne obliekať, odplienkovať a začať rozprávať prvé slová.

Miško so svojou diagnózou Downov syndróm je hypotonický (oslabené svalstvo), takže je potrebné cvičiť celoživotne pre správne držanie tela, aby nezačali problémy s chrbticou. Cvičenie má vplyv na vývin reči a na iné správne fungovanie. Keď je prestávka s cvičením, svalstvo oslabne.

Raz týždenne Miško navštevuje:

Svetielko - na rehabilitáciu a na orofaciálnu stimuláciu

Hipoterapia - ktorá je veľmi účinná na fyzický i mentálny vývin

Plávanie s osobným trénerom

Psychológ - na zlepšovanie psychomotorického vývinu najmä reči 

Logopédia Asobi - na stimuláciu a vývin reči 

Miško sa má ešte veľa čo učiť, aby mohol fungovať ako tak samostatne a začať navštevovať školu.

Preto by som vás chcela poprosiť naďalej o finančný dar pre Miška, aby mohol bez prestávky rehabilitovať, chodiť na plávanie a iné terapie a robiť pokroky k správnemu fyzickému a mentálnemu vývinu. Ako som spomínala, presťahovali sme sa do prenájmu a len vďaka finančným darom od ľudí, dokážeme platiť prenájom.

Ďakujem vám za každé euro, ktoré sa rozhodnete Miškovi darovať alebo na pomoc platením prenájmu či jednorazovo či každý mesiac.

Cítim nádej, že to zvládneme, vďaka Vám ľuďom s veľkým srdcom pomáhať.

Veľká srdečná vďaka.

Monika

Ďalšie informácie

Facebook
Monika Slavikova

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?