Menu

19 ľudí v krízovom Centre Dorka vo Zvolene ...

Trvanie výzvy: 5. septembra 2014 - 31. decembra 2014

Cieľ výzvy

Vyzbierať finančné prostriedky, ktoré budú použité na zateplenie budovy Centra Dorka vo Zvolene, ktorého zriaďovateľom je aj SPDDD Úsmev ako dar.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.4.1991

IČO: 173 165 37

Ulica: Ševčenkova 21

Mesto: Bratislava

PSČ: 85101

Štát: Slovensko

Príbeh

19 ľudí v krízovom Centre Dorka vo Zvolene potrebuje Vašu pomoc

Pomôžte nám zachrániť budovu Centra pre obnovu rodiny Dorka vo Zvolene. Centrum DORKA je unikátne zariadenie, ktoré pod jednou strechou poskytuje odbornú pomoc a bývanie mladým dospelým a rodinám s deťmi. SPDDD Úsmev ako dar je jedným zo zriaďovateľov Centier Dorka.

Interiér budovy prešiel kompletnou rekonštrukciou a na fasádu už neostali finančné prostriedky.Teraz je už situácia krízová, keďže sa objavili vo vnútri plesne a fasáda sa zvonku rozpadáva. Pomôžte nám preto zachrániť budovu centra a prispejte na zateplenie budovy. Hlavnú časť materiálu nám daruje spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. divízia Weber - Terranova. Potrebujeme financie hlavne na prácu a drobný stavebný materiál.

Zariadenie slúži klientom, ktorí chcú svoju situáciu zmeniť, pracovať na zmene a sú ochotní dodržiavať pravidlá a zásady,ktoré sú nevyhnutné pre zmenu ich životnej situácie, t. j. pracovať, zbaviť sa všetkých závislostí, nevhodných návykov a vytvoriť vo svojej rodine vhodné prostredie pre zdravý vývin a rozvoj detí. Centrum DORKA vo Zvolene má dve časti – zariadenie núdzového bývania (od 14.02.2014 Útulok) a Dom na polceste. Kapacita zariadenia je 19 miest, ktoré máme stále plne obsadené.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?