Menu

Grant Nadácie RZ - Obnovenie školskej jedálne, ...

Trvanie výzvy: 2. októbra 2014 - 30. novembra 2014

Cieľ výzvy

Skvalitniť stravovanie v školskej jedálni na Hrdličkovej ulici v Bratislave

Autor výzvy

Dátum vzniku: 21.9.2006

IČO: 30867908

Ulica: Majerska 3/E

Mesto: Bratislava

PSČ: 821 07

Štát: Slovensko

Príbeh

Grant Nadácie RZ - Obnovenie školskej jedálne, Hrdličková

Naša škola má názov Spojená škola internátna a jej organizačnou zložkou je špeciálna materská škola pre deti so sluchovým postihnutím na Hrdličkovej ulici v Bratislave. V materskej škole máme toho času 62 detí a v škole do 70 detí. Sú to deti sluchovo postihnuté, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s viacnásobným postihnutím. Naša škola aj materská škola sú veľmi pekne vybavené, mnohé triedy aj vďaka pomoci portálu „ ľudia ľuďom“. Z roka na rok chceme mať priestory modernejšie a lepšie vybavené a preto by sme sa tento rok radi zamerali na malé vybavenie školskej kuchyne. V škole máme veľkú jedáleň, kde sa stravujú všetky deti a zamestnanci školy. / cca 180 osôb/. Potrebovali by sme:
• Vymaľovať jedáleň
• Zakúpiť malé stolíky pre deti materskej školy 6 x
• K stolíkom 30 malých stoličiek
• Veľké biele obrusy na stoly pre školu 50 ks/ biele /
• Utierky na riad 150 ks
• Kuchyňa by potrebovala zakúpiť veľký parák / cena cca 500 až 800€/
• Taniere / plytké, hlboké/
• Poháre sklenené
• Príbory
Ďakujeme za Vašu pomoc a ochotu spolupracovať.

 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?