Menu

Grant Nadácie RZ - Obnov si jedáleň alebo kuchyňu - ZŠ Levice

Trvanie výzvy: 10. októbra 2014 - 30. novembra 2014

Cieľ výzvy

Cieľom našej výzvy je výmena zastaraného zariadenia školskej jedálne, t.z. zakúpenie kvalitných a bezpečných stolov a stoličiek, ktoré aj svojím dizajnom a farebnosťou prilákajú ku kvalitnému a chutnému stravovaniu viac žiakov školy. Deti si zaslúžia kultúrne a moderné prostredie, sú našou budúcnosťou - prosíme Vás, prispejte !

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.4.2002

IČO: 37864394

Ulica: Ul. sv. Michala 42

Mesto: Levice

PSČ: 934 01

Štát: Slovensko

Príbeh

Grant Nadácie RZ - Obnov si jedáleň alebo kuchyňu - ZŠ Levice

Grant Nadácie RZ je veľkou pomocou a nádejou pre zariadenia školského stravovania, ktoré chcú zlepšiť podmienky a kultúru stravovania žiakov a pedagógov základnej školy.

Základná škola, Ul. sv. Michala 42 v Leviciach sa nachádza v tichom prostredí inak rušného centra mesta. Sme jedinou školou v okrese, ktorá sa zameriava na výchovu a vzdelávanie futbalových talentov s podporou SFZ. V rámci školského stravovania sa snažíme zabezpečiť žiakom plnohodnotnú a chutnú stravu so zaradením ovocia , zeleninových šalátov a pitného režimu. Zapájame sa do všetkých projektov, ktoré nám umožňujú skvalitniť stravovanie a prostredie školskej jedálne a kuchyne. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?