Menu

Podpor permakultúru na Slovensku

Trvanie výzvy: 25. novembra 2014 - 24. novembra 2015

Cieľ výzvy

Chceme prinášať informácie o dianí, vzájomne prepájať ľudí a organizácie, šíriť myšlienky permakultúry smerom k verejnosti. Vymieňame si skúsenosti, rady a nové inšpirácie, hľadáme spoločné cesty ako pretvoriť neudržateľný systém na radostnejší, spokojnejší a životaschopnejší na všetkých úrovniach.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.1.1997

IČO: 31923852

Ulica: Hlavná 436

Mesto: Skýcov

PSČ: 951 85

Štát: Slovensko

Príbeh

Podpor permakultúru na Slovensku

Pomôž vzájomne prepájať ľudí a organizácie, šíriť myšlienky permakultúry smerom k verejnosti, vymieňať si skúsenosti, rady a nové inšpirácie...

Permakultúra (CS) na Slovensku je súčasťou medzinárodnej organizácie Permakultura (CS), ktorá vznikla v roku 1996 na podnet ľudí, ktorí sa po absolvovaní dizajnérskych kurzov rozhodli spoločne šíriť myšlienky permakultúry na Slovensku, Morave, v Sliezku a v Čechách.

Do roku 2011 sme pracovali ako jedna organizácia. Dnes pracujeme ako samostatná pobočka, udržiavame blízky kontakt a pôsobíme pod hlavičkou organizácie Permakultura (CS).

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?