Menu

[ne]normálne.sk

Trvanie výzvy: 30. apríla 2015 - 15. júna 2015

Cieľ výzvy

Našim cieľom je vytvoriť a prevádzkovať informačno - poradenský portál pre mladých ľudí v kríze

Autor výzvy

Dátum vzniku: 25.4.2012

IČO: 42261791

Ulica: Na vŕšku 6

Mesto: Bratislava

PSČ: 81101

Štát: Slovensko

Príbeh

[ne]normálne.sk

Už niekoľko rokov hovoríme o témach, ktoré sú v spoločnosti často tabuizované, no pritom sa dotýkajú takmer každého z nás. Depresie, nechuť žiť, šikana, násilie, znásilnenia, smútok, strach, sebapoškodzovanie, samovraždy, sexuálne násilie a rôzne iné udalosti či pocity, s ktorými denne bojujeme...

Všetkých sa nás to týka, poďme s tým niečo urobiť.


Podporte tvorbu informačno – poradenského portálu [ne]normálne.sk. Prečo nenormálne? Chceli by sme vytvoriť zo Slovenska krajinu, kde sa o problémoch hovorí a hľadajú sa riešenia nielen vtedy, keď sa nás to bytostne dotýka. Našou víziou je byť odpoveďou na každú otázku mladého človeka, ktorý sa trápi a nevie, čo má robiť. Pri tvorbe obsahu portálu budeme vychádzať z našich doterajších skúseností s mladými, no zároveň chceme reagovať aj na aktuálne dianie v spoločnosti.

Naše občianske združenie Inštitút PRIJATIA už takmer tri roky prevádzkuje internetovú poradňu pre mladých IPčko.sk. Päťdesiat odborne vyškolených poradcov (dobrovoľníkov) poskytuje psychologickú a sociálnu pomoc mladým ľuďom vo virtuálnom priestore. Problémy, s ktorými sa na nás mladí obracajú do veľkej miery ovplyvňujú ich prežívanie. Neraz sa stáva, že ľudia, ktorí k nám prichádzajú, sa za svoje ťažkosti hanbia a priznávajú, že vo svojom okolí nenašli nikoho, kto by ich vedel pochopiť a podať im pomocnú ruku. Hlavou im víri množstvo otázok, odpovede však neprichádzajú. A tak po nich iniciatívne pátrajú sami. Prvé kroky vedú na internet, kde hľadajú rady či skúsenosti iných, no nemusia nájsť zaručene správne odpovede. 

Čo s tým?

Chceme vytvoriť bezpečné miesto na internete pre ľudí, ktorí hľadajú odpovede na ich trápenia, či na trápenia svojich blízkych a rodiny. Ľudia zistia, že nie sú sami so svojimi myšlienkami, pocitmi, či otázkami a hlavne im ukážeme, že mať problémy, hovoriť o nich a hľadať na ne riešenia je niečo celkom normálne. Súčasťou nášho portálu budú videorozhovory s odborníkmi na konkrétne témy, príbehy mladých, ktorí sa rozhodli naštartovať svoj život, blogy, diskusné fórum a kontakty na odborníkov v regiónoch. Spoločne s našou už zabehnutou internetovou poradňou tak vznikne unikátne prepojenie priamej pomoci a potrebných informácií.

[ne]normálne.sk bude portál určený nielen mladým ľuďom, ktorí hľadajú odpovede na svoje otázky práve vo virtuálnom priestore, prežívajú náročné životné situácie alebo majú iné psychické ťažkosti, o ktoré sa chcú podeliť. Vytvorený webový portál bude zároveň súčasťou osvetovej kampane, ktorej cieľom je zbaviť ľudí predsudkov voči tým, ktorí sú nútení vyhľadať sociálnu, psychologickú či psychiatrickú pomoc. Prispeje k tomu, aby boli ľudia k sebe navzájom tolerantnejší a viac empatickí. Myslíme si, že tragické udalosti mladých ľudí posledných týždňov jasne naznačujú, že vznik takéhoto priestoru je skutočne nevyhnutný.

Vytvorený webový portál bude nepretržite slúžiť ako podpora pre ľudí, ktorí prežívajú náročné obdobie v živote. Jeho obsah bude postupne dopĺňaný a bude sa snažiť odpovedať na aktuálne potreby jeho návštevníkov. Sme presvedčení, že prepojenie priamej pomoci na internetovej poradni IPčko.sk a portálu [ne]normálne.sk unikátne reflektuje potreby mladých našej krajiny.

Ďakujeme, že spolu s nami dáte mladým novú šancu.Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?