Menu

VÝZVA NA PODPORU PROJEKTU STOP EXTRÉMIZMU!

Trvanie výzvy: 30. septembra 2015 - 15. decembra 2015

Cieľ výzvy

Ak máte záujem podporiť divadlo, ak sú vám sympatické myšlienky projektu, budeme radi/y za Vaše finančné dary.

Príbeh

VÝZVA NA PODPORU PROJEKTU STOP EXTRÉMIZMU!

Bábkové divadlo na Rázcestí chce prostredníctvom projektu STOP EXTRÉMIZMU! priniesť divadelné predstavenie List čiernemu synovi a diskusiu so zástupcom/kyňou z mimovládnej organizácie Amnesty International o otázkach rasizmu a xenofóbie v spoločnosti pre študentov/tky stredných škôl na Slovensku a to za symbolickú cenu vstupného.

Bábkové divadlo na Rázcestí získalo grantovú dotáciu od Ministerstva zahraničných vecí SR v oblasti podpory ľudských práv s projektom: STOP EXTRÉMIZMU! V septembri 2015 sa predseda BBSK rozhodol nepodpísať dotačnú zmluvu na uvedený projekt, bez udania dôvodu.
Projekt mal pomôcť divadlu dostať sa k cieľovej tínedžerskej skupine divákov. Poskytnuté financie pokrývali prevádzkové náklady prevažne na dopravu a mali umožniť finančnú dostupnosť predstavenia  pre študentov a študentky.
Umelecký súbor sa rozhodol, napriek mocenskému zásahu zo strany predsedu BBSK, projekt zrealizovať.Aktualizácie

Večer venovaný všetkým podporovateľom a podporovateľkám projektu STOP EXTRÉMIZMU!2. dec 2015

Srdečne pozývame každého darcu a každú darkyňu, ktorý/á prispel/a na projekt Bábkového divadla na Rázcestí STOP EXTRÉMIZMU! do našich priestorov, do Banskej Bystrice. Na 20. decembra sme pripravili výnimočný večer s predstavením Nostalgia (inscenácia o strate a nachádzaní domova a domovskej krajiny), ktoré je organizované špeciálne pre pozvaných hostí a hostky. Po predstavení sa spoločne stretneme pri predvianočnej kapustnici. 

Vstup na podujatie je pre každého darcu a každú darkyňu voľný, na základe e-malového potvrdenia účasti: bdnr@bdnr.sk

Prosím, nahláste nám vašu účasť najneskôr do 11. decembra. 

Celý kolektív BDNR sa už veľmi teší na spoločné stretnutie v kruhu priateľov a priateliek!


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?