Menu

Centrum Svetielko otvorí brány aj v Bratislave

Trvanie výzvy: 2. októbra 2015 - 2. októbra 2016

Cieľ výzvy

Získať financie na rekonštrukciu priestorov v Bratislave, kde otvoríme naše tretie regeneračno-terapeutické centrum.

Príbeh

Centrum Svetielko otvorí brány aj v Bratislave

Centrum Svetielko, regeneračno-terapeutické centrum pre deti s viacnásobným postihnutím, ktoré teraz rodičia s hendikepovanými deťmi navštevujú v Prešove a Trenčíne, rozširuje svoje pôsobenie aj v Bratislave. Získali sme do dlhodobého prenájmu priestory, ktoré treba zrekonštruovať, čo si vyžaduje nemalé financie.

Preto sme sa rozhodli zaregistrovať výzvu so žiadosťou o finančnú podporu, aby sme pokryli všetky výdavky spojené s rekonštrukciou. Naším cieľom je, aby aj deti z Bratislavy a blízkeho okolia mohli rehabilitovať. A dochádzať do centra každý deň z pohodlia domova. Doteraz museli cestovať ďaleko do centier v Trenčíne či Prešove. Otvorenie ďalšieho centra na Slovensku zároveň zmenší dlhé čakacie doby, ktoré teraz centrá v Prešove a Trenčíne majú.

Naše občianske združenie má už vo svojich stanovách za cieľ poskytovať komplexné rehabilitačné služby a zabezpečiť primerané o odborné vzdelávanie viacnásobne postihnutým deťom, a to formou denného stacionára. Ten poskytuje široký priestor nielen pre komplexnú rehabilitačnú starostlivosť, ktorú priamo na mieste poskytujú kvalifikovaní terapeuti, ale aj priestor na individuálnu výchovno-vzdelávaciu intervenciu zo strany kompetentného špeciálneho pedagóga.

Svoje služby predovšetkým smerujeme k deťom a mládeží s detskou mozgovou obrnou, degeneratívnymi ochoreniami, deťom so zrakovým, mentálnym i telesným postihnutím.

V rámci služieb však ponúkame aj terapie pre dospelých hendikepovaných.

 


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?