Menu

Grant Nadácie Renáty Zmajkovičovej - DSS Detva

Trvanie výzvy: 20. novembra 2015 - 20. februára 2016

Cieľ výzvy

Uľahčenie prác pri príprave pokrmov v bezbariérovej kuchynke a skultúrnenie priestoru jedálne.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.1.1991

IČO: 00633453

Ulica: Pionierska 850/13

Mesto: Detva

PSČ: 96212

Štát: Slovensko

Príbeh

Grant Nadácie Renáty Zmajkovičovej - DSS Detva

Prostredníctvom Grantu Nadácie Renáty Zmajkovičovej chceme do bezbariérovej klientskej kuchynky dokúpiť chýbajúce elektrospotrebiče a jedáleň skrášliť novými farebnými obrusmi a veselými jedálenskými súpravami.

V našom zariadení sa staráme o deti a mládež s postihnutím od 3 do 25 rokov. Našou úlohou je viesť ich k samostatnosti, aby boli čo najlepšie pripravení pre samostatný život. V zariadení máme zriadenú bezbariérovú kuchynku, v ktorej sa učia pripravovať si rôzne pokrmy. Prostredníctvom projektu by sme chceli zakúpiť elektrospotrebiče (domáci robot, pekárnička, mixér, hrnce), ktoré im v kuchynke chýbajú. Tie budú slúžiť na uľahčenie prípravy pokrmov. Zároveň chceme zakúpiť nové obrusy a jedálenské súpravy (taniere a poháre) a tak spríjemniť a skrášliť prostredie jedálne.

Ďakujeme!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?