Menu

Výstavba detskej HIV/AIDS kliniky v Ugande

Trvanie výzvy: 28. októbra 2015 - 31. januára 2016

Cieľ výzvy

Vyzbierať 30 000 eur a dokončiť stavbu detskej HIV/AIDS kliniky Jána Pavla II v Buikwe v Ugande.

Príbeh

Výstavba detskej HIV/AIDS kliniky v Ugande

Detská HIV/AIDS klinika Jána Pavla II, ktorú prevádzkuje HIA v centre mesta Buikwe v Ugande, sa musí začiatkom roka 2016 presťahovať do nových priestorov. Pomôžte nám dofinancovať ich.


Health Initiatives Association(HIA) v Ugande je mladá organizácia s jasnou víziou, misiou a cieľmi. HIApôsobí najmä v okrese Buikwe v centrálnej Ugande. Úlohou HIA je prispievať apomáhať súčasným snahám v krajine, ktoré smerujú ku kvalitnejšiemu životu,sebavedomiu a nádeji v lepšiu budúcnosť HIV pozitívnych detí, mládeže a inýchzraniteľných a marginalizovaných skupín obyvateľstva v krajine.

Ústredímaktivít HIA je detská HIV/AIDS klinika Jána Pavla II v centre mesta Buikwe.Kliniku vedie doktorka Barbora Šilhárová, ktorá je pôvodom zo Slovenska a vAfrike pôsobí už 6 rokov. RozšírenieHIV v centrálnom regióne 2, do ktorého patrí aj Buikwe, medzi deťmi do 5rokov dosahuje 0,4 %, medzi mladými ľuďmi vo veku 15 - 24 rokov to je 4,3 %(ženy 5,1 %, muži 3,1 %), pričom tieto percentá sú v danom vekovom rozložení navysokej úrovni. Kvôli týmto alarmujúcim štatistikám si HIA zvolila akopôsobisko práve okres Buikwe.

KlinikaJána Pavla II je známa ako špecializovaná klinika na starostlivosť a komplexnúliečbu HIV pre HIV pozitívne deti a ich rodiny. Dôležitou skutočnosťou je, žetáto starostlivosť je poskytovaná úplne zadarmo. Zdravotná starostlivosť sosociálnym programom, komunitným programom, programom detskej prevencie, klubommladých a drobnopodnikatelskými aktivitami pre pacientov vytvárajú dokopyjeden celok.

Po trochrokoch činnosti však tím HIA musí presunúť svoju kliniku z prenajatýchpriestorov, v ktorých aktuálne pôsobí. Dôvodov je hneď niekoľko.V polovici roku 2016 je naplánované rozširovanie cesty, ktorá vedie popredprenajaté priestory kliniky a časť z tejto budovy bude zdemolovaná.Ďalší problémom sú nastávajúce voľby vo februári 2016. Majiteľ budovy kandidujeza člena parlamentu a v neprenajatej časti budovy má centrum svojejkampane. Takže napriek vôli zostať apolitickí si už teraz mnoho ľudí spájakliniku HIA s jeho stranou a jeho menom.

Prenajatépriestory boli prerobené z kancelárskych pre potreby kliniky, no nespĺňajúkapacitné priestory pre poskytovanie komplexných služieb organizácie HIA. Prevšetky z vyššie uvedených dôvodov sa HIA rozhodla pre výstavbu vlastnejdetskej kliniky a komunitného centra v dvojkilometrovej vzialenostiod aktuálnej kliniky. Po dvoch rokoch príprav bola schopná v októbri 2015začať s prvou fázou výstavby – ambulantnou časťou. Pre kompletnépresťahovanie kliniky je však potrebné začať aj druhú fázu projektu, ktorápredstavuje administratívnu časť. Na dokončenie tohto bloku zostáva vyzbieraťešte 30 000 eur. Kompletný rozpočet predstavuje 113 800 eur, noväčšinu prostredkov už HIA získala vďaka štedrým darcom zo Slovenska.

Aktualizácie

Prehľad výstavby našej novej kliniky8. jan 2016

Milí priatelia a podporovatelia našej kliniky v Ugande,

radi by sme Vám ukázali, čo všetko sme už aj vďaka vašej podpore dokázali a aké výzvy nás ešte čakajú. Pripravili sme preto stručný prehľad s grafom jednotlivých súčastí výstavby a pridružených aktivít a potrieb na našej detskej HIV/AIDS klinike Jána Pavla II.

Sme Bohu vďační, že vás máme!

Z Ugandy pozdravujú,

Dr. Barbora, Majo a Tomáš

Dokázali sme to opäť vďaka Vám!26. dec 2015

Milí priatelia a podporovatelia nášho projektu v Ugande,

vďaka Vašej podpore sme v decembri mohli začať s výstavbou druhej budovy našej kliniky, ktorá bude slúžiť na administratívne účely, školenia a iné potrebné aktivity, ktoré je lepšie oddeliť od ambulantnej časti, kde prebiehajú vyšetrenia závažných ochorení. Budova je malých rozmerov s pôdorysom 14,7 na 5,8 metra, ale našej klinike mimoriadne pomôže v práci. Preto Vám chceme poďakovať za Vašu doterajšiu dôveru a pomoc. Čaká nás ešte kus práce. Veríme však, že sa nám podarí celú stavbu dofinancovať a dostavať v dohľadnej dobe, aby sme mohli čím skôr fungovať v kompletných nových priestoroch.

Príjemné prežitie doznievajúcich Vianoc a šťastný začiatok v novom roku 2016 Vám želá,

Tím HIA

Dokončili sme prvú fázu!12. dec 2015

Milí priatelia, ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu, vďaka ktorej sme mohli tento týždeň dokončiť prvú časť našej stavby! Prvá budova, kde sa bude nachádzať ambulantná časť kliniky, je dokončená! Začíname s druhou fázou - administratívnou budovou. 

ĎAKUJEME, že ste s nami!

Postup prác na stavbe kliniky13. nov 2015

Po niečo vyše mesiaci prác na stavbe novej Detskej HIV/AIDS kliniky Jána Pavla II v Buikwe Vám chceme srdečne poďakovať za Vašu podporu a poskytnúť Vám niekoľko pohľadov na postup prác.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?