Menu

Grant Nadácie Renáty Zmajkovičovej - SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím Kremnica

Trvanie výzvy: 20. novembra 2015 - 20. februára 2016

Cieľ výzvy

Obnova strojového zariadenia v školskej kuchyni

Príbeh

Grant Nadácie Renáty Zmajkovičovej - SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím Kremnica

Prostredníctvom Grantu Nadácie RZ si chceme zakúpiť nový kuchynský robot a krájač na zeleninu do školskej kuchyne,

Chceme zmodernizovať strojové zariadenie školskej kuchyne, kde vykonávajú naši žiaci so špeciálno výchovno-vzdelávacimi potrebami  odbornú prax  v rámci prípravy na svoje budúce povolanie. Preto vás prosíme o príspevok vo forme daru vo výške 1€ . Ďakujeme

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?