Menu

Viťkove aktívne terapie - aby začal chodiť

Trvanie výzvy: 29. januára 2016 - 29. januára 2017

Cieľ výzvy

pomoc s financovaním terapií ktoré podstupujeme - biofeedback (170 eur mesačne), magnetoterapia v Šoproni každý druhý mesiac (600 eur jeden pobyt), intenzívna rehabilitácia u Viktora Fogela a vo Fyzio Beskyd, 5x ročne (500 eur za 2 týždne), plánovaná operácia v Poľsku (5600 EUr), pravidelná rehabilitácia 3x týždenne (150 Eur mesačne)

Príbeh

Viťkove aktívne terapie - aby začal chodiť

Liečba dieťaťa ktoré po očkovaní samostatne nechodí a nerozpráva

Viťko je najmladší z troch bratov a hoci má už 5 rokov, stále nechodí samostatne, má obmedzenú slovnú zásobu a je ešte plienkovaný. 

Narodil sa s krásnymi rozmermi (4060g, 53cm) a do 16.mesiaca bol zdravý. Krátko po predošlej chorobe bol zaočkovaný MMR vakcínou a po prekonanom zápale mozgu sa celý jeho vývoj zastavil a dokonca vo vývoji aj zacúval.  Neurológom vyslovené "oneskorené motorické zaostávanie" sa v 20.mesiaci zmenilo na diagnózu spastická kvadruparéza s axiálnou hypotóniou, obraz DMO. Začal sa kolotoč rehabilitácií, oblečkové terapie, bobath, vojta, feldenkrais, devény, hipoterapia, klasická fyzioterapia... V roku 2013 sme začali navštevovať Dr. Augustínovú v Egypte a vďaka špeciálnej liečbe došlo po 4. liečbach v priebehu 3 rokov k výraznému zmenšeniu spasticity. V roku 2014 sme Viťka detoxikovali od parazitov, ťažkých kovov a očkovania a vtedy sa všetko začalo meniť k lepšiemu, akokeby sme ho zobudili zo zimného spánku. Za 1,5 roka od detoxikácie začal rozprávať pár slov (predtým bolo všetko len eee), začal  sám jesť lyžičkou a vidličkou, začal používať aktívne chodítko, chodiť za ruku a koncom roku 2015 začal robiť na krátke vzdialenosti samostatné kroky.

Čaká nás toho ešte veľa - samostatná chôdza, zlepšenie reči, odučenie od plienok, zlepšenie jemnej motoriky kvôli písaniu a kresleniu. 
V januári 2016 sme absolvovali prvú magnetoterapiu v Šoproni a hneď na prvom pobyte došlo k pár pokrokom, preto by sme radi v tejto terapii pokračovali každé dva mesiace.  Čaká nás i špeciálna operácia v Poľsku, keďže má Viťko zdeformované chodidlá a skrátené sľachy na nohách.  Viťko od septembra 2015 navštevuje škôlku, vrámci ktorej  chodí 2-3x týždenne cvičiť a cca 5-6x ročne absolvujeme intenzívne pobyty u fyzioterapeutov, kde Viťko robí krásne pokroky.
Viťko berie pomerne veľa drahých výživových doplnkov na podporu vývoja mozgu. Od jesene 2015 podstupuje drahú liečbu prostredníctvom biofeedbacku, aby sa vedel lepšie učiť, s čím súvisí aj rozvoj reči. A každý druhý mesiac absolvujeme liečbu skenarom na vybalansovanie organizmu.
Nič z terapií ktoré absolvujeme neprepláca zdravotná poisťovňa, preto vám ďakujeme za akúkoľvek čiastku ktorou vylepšíte náš rozpočet a pomôžete nám s úhradou za niektorú z vymenovaných terapií, ktoré nás posúvajú krásne vpred, za našim cieľom, ktorým je Viťkova samostatná chôdza.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?