Menu

Novorodenec.sk, n. o.

Trvanie výzvy: 29. januára 2016 - 2. októbra 2016

Cieľ výzvy

Získané finančné prostriedky chceme využiť na zakúpenie kvalitných monitorov, ktoré sledujú optimálnu koncentráciu kyslíka u najrizikovejších novorodencov. 10% z darovanej sumy použijeme na zabezpečenie adresného a transparentného využitia daru a tiež na získanie čo najväčšieho množstva darcov.

Autor výzvy

Príbeh

Novorodenec.sk, n. o.

Novorodenec.sk, n. o. je združenie lekárov, sestier a rodičov s cieľom podporovať poskytovanie vysoko kvalifikovanej starostlivosti pre novorodencov z regiónu východoslovenského kraja so zameraním na najťažšie komplikácie u vysoko rizikových novorodencov.

Získané finančné prostriedky využijeme na zakúpenie presných, kvalitných monitorov, ktoré sledujú optimálnu koncentráciu kyslíka u najrizikovejších novorodencov. Tieto deti môžu byť nadmernou koncentráciou kyslíka ohrození. Hrozí im trvalé poškodenie sietnice so stratou zraku, hrozí im trvalé poškodenie pľúc a ostatných životne dôležitých orgánov.

Klinika neonatológie v Košiciach, ktorú Novorodenec.sk podporuje získavaním technického vybavenia a zvyšovaním odbornosti, patrí medzi najväčšie centrá na Slovensku v liečbe hroziacich trvalých poškodení mozgu, je centrum pre riadenú ventilačnú podporu, ultrasonografickú diagnostiku a profesionálny transport novorodencov.

Organizácia dlhodobo presadzuje myšlienku centralizácie a integrovanej starostlivosti matky a novorodenca. V regióne východného Slovenska stále absentuje centrum pre matku a dieťa, napriek tomu, že sa tu rodí viac ako 1/3 všetkých novorodencov na Slovensku. Naša organizácia sa venuje predovšetkým podpore zavádzania najefektívnejších diagnostických a terapeutických postupov s cieľom čo možno najskôr vyriešiť komplikácie tých najrizikovejších novorodencov.

AKO SME DOTERAZ POMOHLI

Od nášho vzniku sme zaviedli a finančne zabezpečili niektoré kľúčové diagnostické postupy pre kriticky chorých novorodencov. Ide napríklad o zavedenie amplitúdového EEG, celotelovej hypotermie či umelej pľúcnej ventilácie.  Od roku 2008 bolo oddelenie doplnené o prístroj na ultrasonografické vyšetrenia, monitory, pulzové oxymetre, dávkovacie infúzne pumpy, databázové systémy, vyhrievacie lôžka, inkubátory a iné. Od roku 2005 zorganizovala naša neziskovka 7 medzinárodných konferencií s účasťou špecialistov z celého sveta.

Výzva sa realizuje v rámci programu Bež so srdcom, ktorý je príležitosťou spojiť príjemné s užitočným a okrem zdravého behu podporiť dobré veci v regióne východného Slovenska. Bežci aj nebežci so srdcom podporia charitatívnu kampaň, ktorú organizuje a podporuje Medzinárodný maratón mieru a Karpatská nadácia. Maratónsky klub Košice daroval 200 štartových čísel v hlavných disciplínach MMM a v Minimaratóne na podporu troch charitatívnych organizácií, aby podporil ich činnosť a pomohol im získať finančné prostriedky. Karpatská nadácia realizuje kampaň v mene troch vybraných organizácií na získanie čo najväčšieho množstva darcov. 

Viac informácií o Novorodenec.sk, n. o. môžete získať na: 


MUDr. Peter Krcho PhD., e-mail: peter.krcho@upjs.sk, tel. č.: 0910 483 107               

Fotografie vo výzve pochádzajú z archívu MUDr. Petra Krcha PhD.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?