Menu

Centrum pomoci Ligy proti rakovine Košice

Trvanie výzvy: 29. januára 2016 - 2. októbra 2016

Cieľ výzvy

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na poskytovanie bezplatných služieb, rehabilitácií, kurzov a terapií pre onkologických pacientov. 10% z darovanej sumy použijeme na zabezpečenie adresného a transparentného využitia daru a tiež na získanie čo najväčšieho množstva darcov.

Autor výzvy

Príbeh

Centrum pomoci Ligy proti rakovine Košice

Liga proti rakovine vznikla pred 26 rokmi s hlavným cieľom pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám i blízkym.

Denne týmto ľuďom poskytuje služby prostredníctvom vlastných psychosociálnych projektov. Stovky pacientov sa vďaka týmto projektom môžu aspoň sčasti odbremeniť od záťaže na bezplatných relaxačných pobytoch, využiť služby psychológov v 16tich nemocniciach po celom Slovensku, rodičia môžu využiť ubytovacie zariadenie v blízkosti detskej onkológie a byť pri svojich deťoch, pokiaľ sú hospitalizované na oddelení.

Medzi naše ďalšie aktivity patrí poskytovanie finančnej podpory zdravotníckym inštitúciám – či už na nákup prístrojového vybavenia alebo drobných, denne potrebných prístrojov, nevyhnutných na skvalitnenie liečby či života onkologických pacientov, podporovanie výskumu liečby rakoviny, publikovanie vlastných informačných materiálov s užitočnými informáciami pre pacientov, pre zdravú verejnosť a šírenie zdravého životného štýlu medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Zabezpečujeme aj informovanosť mladej generácie prostredníctvom výučby onkologickej výchovy na niektorých stredných školách.

AKO SME DOTERAZ POMOHLI

Liga proti rakovine vybudovala 3 centrá pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine, čím sa podarilo naplniť zámer šírenia osvety a pomoci aj ľudom mimo hlavného mesta.

Centrum pomoci LPR v Košiciach vzniklo v roku 2009. V tomto centre pomáhame onkologickým pacientom hľadať spôsoby, ako sa zbaviť strachu, neistoty, úzkosti, stresu, i ako si zlepšiť zdravotný stav po fyzickej stránke. K dispozícii sú jazykové a kreatívne kurzy, služby fyzioterapeuta (masáže, ručná i prístrojová lymfodrenáž, cvičenie), joga, počítačový kurz, arteterapia či rôzne besedy a prednášky na zaujímavé témy. Sme tu aj pre zdravých ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o prevencii a o zdravom životnom štýle.

Sme tu pre všetkých, ktorých sa rakovina akýmkoľvek spôsobom dotýka. Všetky služby a aktivity sú v Centrách pomoci pre onkologických pacientov poskytované bezplatne. Získané finančné prostriedky budú použité práve na realizáciu poskytovaných služieb v košickom Centre pomoci.

Výzva sa realizuje v rámci programu Bež so srdcom, ktorý je príležitosťou spojiť príjemné s užitočným a okrem zdravého behu podporiť dobré veci v regióne východného Slovenska. Bežci aj nebežci so srdcom podporia charitatívnu kampaň, ktorú organizuje a podporuje Medzinárodný maratón mieru a Karpatská nadácia. Maratónsky klub Košice daroval 200 štartových čísel v hlavných disciplínach MMM a v Minimaratóne na podporu troch charitatívnych organizácií, aby podporil ich činnosť a pomohol im získať finančné prostriedky. Karpatská nadácia realizuje kampaň v mene troch vybraných organizácií na získanie čo najväčšieho množstva darcov. 


Viac informácií o Centre pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach môžete získaťna: 

Ing. Ľubica Slatina, e-mail: slatina@lpr.sk, tel. č.: 0902 893 299 

Ďalšie informácie

Facebook
www.facebook.com/ligaprotirakovine

Web
www.lpr.sk, www.lpr.sk/centra-pomoci/kosice/

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?