Menu

Oáza - nádej pre nový život, n. o.

Trvanie výzvy: 29. januára 2016 - 2. októbra 2016

Cieľ výzvy

Vyzbierané finančné prostriedky pomôžu dotvoriť ubytovacie zariadenie pre ľudí bez domova - záhradu v Bernátovciach. Zbierka umožní poskytovať prístrešie, teplú stravu a oblečenie pre klientov počas celého roka. 10% z darovanej sumy použijeme na zabezpečenie adresného a transparentného využitia daru a tiež na získanie čo najväčšieho množstva darcov.

Autor výzvy

Príbeh

Oáza - nádej pre nový život, n. o.

Oáza - nádej pre nový život začala svoju činnosť v roku 2006 v Košiciach. Naším cieľom je pomáhať opusteným, chorým, všetkým, ktorí to potrebujú.

V súčasnosti pomáhame dôstojne žiť približne 200 ľuďom bez domova. Doslova zbierame z ulice ľudí, ktorí žobrú, sú bez občianskeho preukazu, bez zdravotného poistenia, bez kontaktu s rodinou, sú špinaví, často aj opití, či pod vplyvom drog a mnohí z nich sú chorí.

Ľudom z ulice celoročne poskytujeme nocľah, možnosť osprchovať sa, ponúkame im čisté oblečenie a teplú polievku. Snažíme sa,aby dokázali byť prospešní aj pre spoločnosť. Niektorí sa "chytili" príležitosti pracovať. Niekoľkí sa zaradili medzi pracovníkov Oázy a sú v stálom pracovnom pomere. Perličkou je náš útulok pre týraných a nechcených psov, keďže v areáli na to máme priestor. Ľudia bez domova sa tak starajú o psov bez domova.

 AKO SME DOTERAZ POMOHLI

Za 10 rokov svojho pôsobenia sme už pomohli stovkám najchudobnejším ľuďom na pokraji spoločnosti žiť dôstojne. Ubytovali sme ich, zaodeli, nakŕmili, povzbudili dobrým slovom. Pre mnohých sme boli odrazovým mostíkom k návratu do plnohodnotného života, keď získali stálu prácu aj ubytovanie. Darovali sme im šancu a nádej na lepší život.

Aj šport môže byť v tomto vhodnou terapiou. Presvedčil o tom príbeh zakladateľa Oázy, pravidelného účastníka MMM Petra Gombitu, ktorý doviedol Ladislava Bodnára z úplného dna k absolvovaniu maratónu i novému stabilnému zamestnaniu.   

Výzva sa realizuje v rámci programu Bež so srdcom, ktorý je príležitosťou spojiť príjemné s užitočným a okrem zdravého behu podporiť dobré veci v regióne východného Slovenska. Bežci aj nebežci so srdcom podporia charitatívnu kampaň, ktorú organizuje a podporuje Medzinárodný maratón mieru a Karpatská nadácia. Maratónsky klub Košice daroval 200 štartových čísel v hlavných disciplínach MMM a v Minimaratóne na podporu troch charitatívnych organizácií, aby podporil ich činnosť a pomohol im získať finančné prostriedky. Karpatská nadácia realizuje kampaň v mene troch vybraných organizácií na získanie čo najväčšieho množstva darcov. 


Viac informácií o Oáze - Nádej pre nový život, n. o. môžete získaťna: 

Mgr. Peter Gombita, email: gombitap@gmail.com, tel.č.: 0905 202 783

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?