Menu

Návrat pani Danky

Trvanie výzvy: 5. júna 2016 - 5. augusta 2016

Cieľ výzvy

Získanie finančných prostriedkov potrebných na vyplatenie dlhu v zdravotnej poisťovni.

Príbeh

Návrat pani Danky

Nízkoprahové denné centrum v Trenčíne poskytuje strechu nad hlavou a iné služby ľudom bez domova. Vďaka projektu Ľudia ľudom sa jedenému z klientov, pánovi Mariánovi (https://www.ludialudom.sk/vyzvy/3381), podarilo postaviť na vlastné nohy a získať kontrolu nad svojim dlhom v zdravotnej poisťovni. Dnes pred nami stojí identická výzva...


Klientka Danka sa počas ošetrenia v nemocnici dozvedela, že v zdravotnej poisťovni jej vznikol dlh a nemá nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti. Operácia, na ktorú bola objednaná, musela byť zrušená.

Pani Danka vďaka podlomenému zdraviu nemôže pracovať a žije iba z dávok v hmotnej núdzi. Po zakúpení liekov a uhradení poplatkov za bývanie, jej nezostávajú takmer žiadne finančné prostriedky. Táto snaživá klientka svoj voľný čas trávi páraním vlny a následným háčkovaním diek. Niektoré z ručných prác ponúka v tejto eaukcii: https://aukcie.ludialudom.sk/drazobnik/detail_aukcie/2792

Na vyplatenie celej dlžnej sumy v zdravotnej poisťovni potrebuje 120 €. Pre začatie splácania formou splátkového kalendára musí vyplatiť naraz aspoň 40 % z tejto čiastky. Na túto pohľadávku je začatá aj exekúcia, ktorej výšku zatiaľ nepoznáme. V tejto chvíli je prvoradé obnovenie prístupu k plnému rozsahu zdravotnej starostlivosti, tým aj k zrušenej operácií.

Pani Danka na fotkách v ružovom svetri pri háčkovaní diek.

Pomôžte pani Danke! Ďakujeme!


Aktualizácie

Sme blízko!19. jún 2016

Sme veľmi blízko. V tejti chvíli pani Danka môže vyplatiť prvú časť dlhu a požiadať o splátkový kalendár. Chýba posledných 40 € na vyplatenie celého dlhu.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?