Menu

Hladomor v Ngore, Ugande - pomoc dvom školám

Trvanie výzvy: 15. júla 2016 - 14. augusta 2016

Cieľ výzvy

Vyzbierať financie na pokrytie základnej stravy počas hladomoru pre dve školy, dokopy s vyše 500 žiakmi.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 7.10.2011

IČO: 42 257 182

Ulica: Jelenia 15

Mesto: Bratislava - Staré Mesto

PSČ: 81105

Štát: Slovensko

Príbeh

Hladomor v Ngore, Ugande - pomoc dvom školám

Ngora (Uganda) trpí tieto dni hladomorom, pomôžme vyše 500 žiakom v dvoch školách prekonať toto obdobie.

Milí priatelia,

v Ugande ste nám v minulom roku pomohli vybudovať novú kliniku pre HIV pozitívne deti a zabezpečiť novšie projektové auto. Veľmi si vážime pomoc všetkých, ktorí ste sa do tohto diela zapojili.

Aktuálne sa na vás obraciame s prosbou o pomoc pri zabezpečení základnej stravy pre dve školy v Ugande, v Ngore, kde podporujeme cez individuálnych darcov a náš sociálny program celkovo 11 detí, no momentálne potrebujeme pomôcť jednorázovo vyše 500 žiakom. 

Ngora trpí tieto dni hladomorom, pretože za posledné obdobie dažďov bolo zrážiek príliš málo. Rodičia nie sú schopní deťom zaplatiť celé školné, a tak na obedy v škole neprispievajú, pretože sa snažia ako tak prežit a dať deťom aspoň jedno jedlo počas dňa doma - čo býva často len kaša z kasavy. Situácia je kritická najmä na dvoch základných školách. Niektoré deti prestali chodiť do školy úplne, pretože nevládzu dochádzať s prázdnym žalúdkom a ešte prázdnejším odchádzať... Poobedné vyučovanie je absolútne neefektívne, pretože väčšina detí od hladu a slabosti zaspí. Do konca trimestra zostáva cca 30 školských dní. 

Sociálny pracovník Robert, zodpovedný v HIA za oblasť Ngora, navrhol podporiť tieto školy - každú jedným vrecom posha (na výrobu kaše) a polovicou vreca fazule na deň - čo by pokrylo aspoň minimum potrebnej výživy a pomohlo týmto deťom dokončiť trimester. Jedna zo škôl je Morukakise Primary School (cca 300 žiakov) a druhá je Akisim Primary school (cca 250 žiakov). 

Vrece posha stojí cca 180 000 UGX a vrece fazule 300 000 UGX. Pre obe školy dokopy sú na jeden deň potrebné 2 vrecia posha a jedno vrece fazule, spolu 660 000 UGX. Na 30 dní to je suma 19,8 milióna UGX, v prepočte 5 351 eur (prerátané kurzom 1 € = 3 700 UGX).

Začali sme s kúpou týchto plodín z rezervného fondu kliniky, nakoľko sa jedná o nutnosť rýchleho zásahu. Veríme, že vďaka zbierke budeme môcť pokračovať v tejto činnosti a vrátiť peniaze do rezervného fondu.

Ďakujeme za podporu tejto akútnej humanitárnej pomoci.


Aktualizácie

Mnoho darcov i detí31. júl 2016

Milí podporovatelia našej činnosti v Ugande,

ďakujeme za štedrosť každého jedného z vás, už sme takmer naplnili cieľovú sumu výzvy! Zároveň vás chceme povzbudiť, aby ste sa nebáli posunúť výzvu aj na vašich známych, aby podporili toto dobré dielo aj naďalej. Nakoľko sme pri prvotnom výpočte rátali s menej ako polovicou žiakov, ako v skutočnosti aktuálne podporujeme potravinovou pomocou, minieme na túto pomoc vyššiu sumu. Akú, to momentálne vyčísliť nedokážeme. Avšak všetky financie, vyzbierané na tento účel, použijeme na potravinovú pomoc pre deti na dvoch školách, kde sme túto podporu rozbehli.

Tešíme sa, že nakoniec dokážeme zasiahnuť ešte väčší počet detí, pretože aj takýmto spôsobom nepriamo podporujeme ich vzdelanie. Keď sa deti dozvedeli, že v škole je možnosť desiaty a obeda, prišlo aj mnoho zo "sviatočných študentov" :)

Preto aktuálne podporujeme štúdium namiesto niekoľko desiatok detí až niekoľko stoviek, aktuálne už cez tisíc!

Ďakujeme, že ste s nami,

tím HIA o.z.

Doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD, MPH, eMBA, mim. prof. (Riaditeľ)

Ing. Silvia Manduchová (Manažér pre Sociálny program)

Mgr. Tomáš Horváth (Manažér pre komunikáciu)

Výživová podpora na školách už začala!24. júl 2016

Správa o výživovejpodpore v dvoch základných školách Ngorského kraja, v Ugande skrze mimovládnu organizáciu HIA v Ugande a o. z. HIA na Slovensku

20.07.2016

Dôvod vzniku krízy

Subregión Teso (v Ngorskom kraji) je v tomto čase stíhaný hladovou krízou. Táto je spôsobená najmä dlhým obdobím sucha, ktoré trvalo celé štyri mesiace a zničilo veľkú časť úrody, takže obyvateľstvu ostalo na obživu buď len veľmi málo alebo nič. V skutočnosti väčšina rodín v okrajových častiach Tesa má jedlo iba raz denne a to už je veľkým požehnaním, lebo niektoré rodiny jedia iba tekutú ovsenú kašu namiesto tuhej stravy. Najviac sú hladom postihnuté školopovinné deti - poľavili v školskej dochádzke, a tie, čo do školy ešte chodia s prázdnym žalúdkom, buď na obed utečú domov, lebo už nevládzu vnímať, alebo ich pozornosť je taká nízka, že nakoniec od vysilenia zaspia ešte predpoludním. Mnohé školy skrátili vyučovanie do 14:00 (zvyčajne popoludňajšie vyučovanie trvá aspoň do 17:00, ale deti mávajú obed v škole) . 

Keď po pravidelnej návšteve škôl, kde HIApodporuje deti v rámci Sociálneho programu (ďalej SP), naši sociálni kurátori zdieľali tieto ťažké podmienky a osudy detí zo subregiónu Tesos organizáciou HIA v Ugande, rozhodol sa manažment zmobilizovať svoje sily a skrze o. z. HIA na Slovensku začať kampaň na výživovú podporu 2 základných škôl, kam chodia aj deti podporované zo SP. Jedná sa o Základnú školu Akisim v Kapiria Základnú školu Morukakise v Mukure. Z Božej milosti sa tátopodpora začala na oboch školách v pondelok 18.7.2016.


Výživová podpora začala v pondelok, 18.7.2016

Po určení dodávateľa kukuričnej múky (posho)a fazule pre školy Morukakise a Akisim, zmobilizoval náš sociálny kurátor v nedeľu 17.7.2016 vedenie škôl, aby sa pripravili na varenieobedov pre deti v nasledujúci deň - pondelok. Následne dodávateľ doručildo vybraných škôl potrebné suroviny - vrece múky a pol vreca fazule. Ďalší ľudia mali zabezpečiť drevo na kúrenie, ochucovadlá a proviant prekuchárov. Táto dobrá správa, že v škole bude desiata obed sa veľmi rýchlo rozniesla po okolí a v pondelok sa rapídne zlepšila dochádzka. V Morukakise sa z priemerných 350 zrazu objavilo 603 detíz celkového počtu 767.


Rozpočet na výživovú podporu pre školy:

Školy mali pripraviť rozpočet a zabezpečiť, aby sa strava vydávala na prídel a minimalizovali sa straty, aby sa ušlo všetkým deťom, ktoré prídu do školy. Rozpočet uvádzame nižšie:

 

Základnáškola Morukakise, denný rozpočet:

Desiata- kaša: priemer je 50 g kukuričnej múky na žiaka a deň, pri 767 žiakoch je to 38,35 kg

Obed: priemer je 150 g s kukuričnej múky na dieťa deň, pri 767 žiakoch je to 115,05 kg, fazule potrebujeme  50 g nadieťa a deň, pri 767 žiakoch je to 38,35kg

 

Základná škola Akisim:

Desiata- kaša: priemer je 50 g kukuričnej múky na žiaka a deň, pri 907 žiakoch je to 45,35 kg

Obed: priemer je 150 g s kukuričnej múky na dieťa deň, pri 907 žiakoch je to 136,05 kg, fazule potrebujeme  50 g na dieťa a deň, pri 907 žiakoch je to 45,35 kg

 

Krajské úrady vítajú aktivitu a ďakujú organizácii HIA:

Sociálny kurátor z HIA v Ugande sa v pondelok ráno stretol s predstaviteľmi krajskej vlády vrátane predstaviteľov z nižších miestnych samospráv Mukury a Kapiru, strávili spolu celé dopoludnie. Všetci predstavitelia vítali túto snahu a boli veľmi vďační organizácii HIA za zorganizovanie a štedrú podporu vzdelávania detí v Ngorskom kraji. Napriek tomu, že výživová podpora sa týkala iba dvoch škôl, je to veľkým povzbudením a prínosom počas tejto krízy a boji s hladomorom. Predstavitelia požiadali sociálnehokurátora, aby vyslovil vďaku manažmentu HIA, všetkým spolupracovníkom a ostatným zúčastneným. Vďační sú najmä za to, že máte v srdciach Ngorský kraj, najmä tých najzraniteľnejších - deti. Prisľúbili úplnú podporu tomuto programu.


Na záver, intervencia HIA veľmi pozitívne ovplyvnila úspešné vzdelávanie na dvoch základných školách a zabezpečila, aby detimohli dokončiť druhý trimester (pozn. prekladateľa: školský rok je totožný s kalendárnym, je rozdelený na 3 trimestre: jan.-apr., máj-aug., sep.-dec.medzi tým sú vždy aspoň 3 týždne prázdniny, vianočné sú dlhšie).  

  

Vypracoval: Otim Robert, sociálny kurátor, HIA 

Preložila: Silvia Manduchová, manažér pre SP, HIA


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?