Menu

Otcova stodola

Trvanie výzvy: 3. augusta 2016 - 31. decembra 2016

Cieľ výzvy

REKONŠTRUKCIA V TROCH FÁZACH: 1. Oprava ubytovacej časti s prednáškovou miestnosťou (kapacita 25 miest) - v prvej fáze chceme zabezpečiť opravu časti objektu tak, aby sa umožnilo prevádzkovanie domu pre organizovanie víkendových resp. viacdňových seminárov a stretnutí. 2. Oprava stodoly (kapacita 80 miest) určenej pre jednodňové stretnutia, modlitby a workshopy. 3. Úprava okolia objektu - úprava terénu, okolia domu, zabezpečenie oplotenia a iné.

Autor výzvy

Príbeh

Otcova stodola

Otcova stodola je miesto určené pre službu mužom. Miesto, kde muži počas rôznych stretnutí, seminárov a workshopov budú môcť zažívať premenu mysle i srdca. Otcova stodola sa nachádza vo Važci.

Otcova stodola vyvstala z túžby a zároveň potreby vzniku systematického zamerania sa na službu mužom na Slovensku. Otcova stodola je miesto určené pre službu a rozvoj mužov. Miesto, kde muži počas rôznych stretnutí, seminárov a workshopov budú môcť zažívať premenu mysle i srdca. Budú nachádzať pravú identitu a hodnotu, ktorú ako synovia Nebeského Otca majú.

Otcova stodola je súčasťou celkovej vízie služby a práce s mužmi na Slovensku. Vízie, v ktorej chceme mužom pomáhať v ich osobnostnom rozvoji a duchovnom raste, aby boli schopní v odvahe a rozhodnosti prevziať zodpovednosť za svoje životy a zverené oblasti. Aby boli dobrými manželmi a otcami, zrelými mužmi bojujúcimi za dobro a spravodlivosť v spoločnosti.

Organizovali sme 3 ročníky mužskej konferencie Band of Brothers v Tatranskej Lomnici a zistili sme, že stretnutie raz za rok nestačí. Chceme sa venovať službe mužom intenzívnejšie a systematicky, preto sme sa rozhodli vytvoriť miesto, ktoré by bolo na to určené.

Dostali sme k dispozícii dom v obci Važec, ktorý bude slúžiť na tieto účely. No je pred nami výzva, potrebujeme ho zrekonštruovať.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?