Menu

Podporte kaplána Jakuba s rodinkou

Trvanie výzvy: 13. augusta 2016 - 30. septembra 2016

Cieľ výzvy

Naším cieľom je prispieť Jakubovi s manželkou a jeho novonarodeným dcérkam v ich neľahkej existenčnej situácii. Finančný príspevok bude určený predovšetkým na úhradu nákladov spojených so sťahovaním a dočasným bývaním ako aj na zabezpečenie všetkého potrebného pre detičky.

Autor výzvy

Príbeh

Podporte kaplána Jakuba s rodinkou

Obľúbenému evanjelickému kaplánovi Jakubovi Pavlúsovi biskupi ECAV na Slovensku nepredĺžili pracovnú zmluvu práve v čase, keď sa mu s dvojmesačným predstihom narodili dvojičky - a to výlučne kvôli jeho tolerantnému osobnému názoru na zväzky párov rovnakého pohlavia.

Kritické články o jednaní (nielen) slovenských cirkví sa v médiách objavujú pomerne často. V uplynulých dňoch sa však objavil jeden netradičný prípad mladého kaplána Evanjelickej cirkvi a. v. (ďalej ECAV) v Turanoch Jakuba Pavlúsa, ktorému biskupi nepredĺžili pracovnú zmluvu. Jediným dôvodom pritom bolo, že Jakub im v súkromnom rozhovore viackrát úprimne a otvorene povedal, že podľa jeho osobného názoru by mali mať páry rovnakého pohlavia nárok na uzatvorenie partnerstva či manželstva - minimálne zo strany štátu. Zároveň však dodal, že dodržiava všetky aktuálne cirkevnoprávne predpisy ohľadom manželstva a rodiny a tento názor ani nikde verejne nevyučoval a neprezentoval. Odpoveďou biskupov bolo nepredĺženie pracovného úväzku a teda aj nutnosť presťahovať sa z fary.

Evanjelickí biskupi pritom v tomto prípade úplne ignorovali všetkých ľudí, ktorí prichádzali s Jakubovou službou do kontaktu - a boli s ním maximálne spokojní: členov cirkevného zboru v Turanoch a jeho predstaviteľov ale aj Jakubových priamich nadriadených - tzv. principála (farára, ktorý dozeral na jeho kaplánsku prax) a seniora (ECAV na Slovensku je územne rozdelená na 2 biskupstvá (dištrikty) a 14 menších jednotiek (seniorátov) na čele s voleným farárom - seniorom).

Pedagóg Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského doc. Ondrej Prostredník preto správne poukázal na skutočnosť, že Jakub neporušil žiadny cirkevnoprávny predpis, a bol tak biskupmi potrestaný výlučne za svoj názor.

Hoci si médiá všímajú predovšetkým teoretickú stránku tohto prípadu, omnoho podstatnejšia je však sociálna stránka prípadu. Práve v deň, keď mal Jakub ísť na prvý júlový pohovor s biskupmi sa mu totiž s dvojmesačným predstihom narodili dve dcérky - dvojičky. Stretnutie sa tak muselo presunúť na iný termín, no biskupi úplne z prvej ruky vedeli, v akej situácii sa Jakub nachádza. Napriek tomu mu však nepredĺžili jeho pracovnú zmluvu, ktorá sa po dvoch rokoch aktívnej kňazskej služby končí dňa 14. 8. 2016. Oficiálne písomné oznámenie o tejto skutočnosti mu dokonca poslali až 8. 8. 2016!

Hlasní ochrancovia „tradičnej rodiny“ takto výrazne skomplikovali život jednej mladej rodiny, ktorá žije príkladným a usporiadaným spôsobom života, no je tolerantná a otvorená aj voči ostatným.

Boli by sme veľmi radi, ak by sa touto cestou dokázali zmobilizovať ľudia, ktorí by pomohli tejto malej rodinke. Kaplánsky plat je na Slovensku približne na úrovni minimálnej mzdy, takže tvoriť si v takomto režime úspory je priam nereálne. Predsava, že sa v takejto situácii ocitli práve vo chvíli, keď sa im narodili dve detičky je naozaj nešťastná.

Cieľom našej iniciatívy je preto zabezpečiť Jakubovi a jeho rodine finančné prostriedky na čas, kým si nájdu nové bývanie a zamestnanie.

Aktualizácie

Srdečne ĎAKUJEME! Výzva pokračuje!15. aug 2016


Milí darcovia,


veľmi nás teší, že príbeh evanjelického kaplána Jakuba Pavlúsa a jeho rodnky vyvolal tak veľkú vlnu solidarity a spolupatričnosti. Len s malou dušičkou sme v našej pôvodnej výzve uviedli cieľovú sumu 2000 €, ktorá sa vyzbierala za necelých 24-hodín! Všetkým darcom naozaj srdečne ĎAKUJEME!

Keďže sa nám však stále ozývajú ľudia, ktorí by Pavlúsovcom radi prispeli, spolu s priateľmi sme sa rozhodli, že na to vytvoríme opäť priestor. V tejto výzve im tak môžete opäť prispieť.

Z technických príčin, žiaľ, nebolo možné pokračovať v pôvodnej výzve, preto nám administrátori projektu ludialudom.sk odporučili vytvoriť novú výzvu, ktorú môžete na tomto mieste podporiť a prípadne aj rozšíriť medzi svojimi priateľmi: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/3729

Možno sa pýtate: „Prečo by som mal ešte prispieť, keď je už jedna zbierka ukončená?“ Treba si však uvedomiť, že náklady na sťahovanie a zabezpečenie aspoň dočasného nového bývania nie sú žiadnou maličkosťou. A ak si k tomu všetkému pripočítate bežné náklady na plienky, sunar, oblečenie a ďalšie veci potrebné pre dve malé bábätká, nie je to v žiadnom prípade jednoduché...

Zároveň Vás budeme ako darcov prostredníctvom tohto portálu informovať, ako boli vyzbierané prostriedky využité.

S vďakou,
Martin Kováč, iniciátor výzvy

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?