Menu

Darujte divadelné predstavenie deťom z detských domovov

Trvanie výzvy: 29. augusta 2016 - 29. septembra 2016

Cieľ výzvy

Obdarovať 200 detí z detských domovov v Banskobystrickom kraji divadelným zážitkom v rámci festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2016.

Príbeh

Darujte divadelné predstavenie deťom z detských domovov

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici a festival Bábkarská Bystrica sa v rámci aktuálneho jubilejného ročníka TOUR 2016 rozhodli venovať medzinárodný divadelný zážitok 200 deťom z detských domovov v Banskobystrickom kraji. Podporte bezplatný vstup na atraktívne festivalové predstavenia: Malý princ (SR), Kniha džunglí (PL) a vzdušnú akrobaciu v podaní českého súboru a darujte festivalovú vstupenku dieťaťu z detského domova.

Bábkovédivadlo na Rázcestí je hlavným organizátorom medzinárodnéhofestivalu Bábkarská Bystrica, ktorého jubilejný 20. ročník TOUR 2016 sa uskutoční od 30. septembra do 4. októbra. 

Vrámci jubilejného ročníka priniesol organizačný festivalovýtím myšlienku cestovného festivalu, ktorý počas 5 dní privezie medzinárodné festivalové produkcie k deťom Banskobystrického samosprávneho kraja (Braväcovo, Ostrý Grúň, Hriňová, Divín, Ladomerská Vieska), ktoré bežne žijú v kultúrne poddimenzovanej realite. V nadväznosti na myšlienku kočujúceho festivalu sme sa rozhodli 

rozhodli sprostredkovať divadelné zážitky aj deťom z detských domovov, ktoré sa taktiež bežne do divadla nedostanú.
Vybrali smea traktívne tituly z hlavného programu pre deti, predstavenia slovenských aj zahraničných tvorcov - svetoznámu
Knihu džunglí renomovaného poľského divadla, nevšednú vzdušnú akrobaciu českého súboru, obľúbeného Malého princa v podaní slovenského divadla. Predstavenia by sme chceli sprostredkovať cca 200 deťom zdetských domovov v Banskobystrickom kraji (Hriňová, Tŕnie,Polomka...). Predstavenia sa budú konať v divadelnom prostredí Štátnej opery v Banskej Bystrici. Snažíme sa pre deti a ich pedagogický sprievod pripraviť čo najkomfortnejšie podmienky, k čomu patria aj bezplatné zvozy z detského domova až na miesto konania predstavenia. Autobusy zabezpečuje festival Bábkarská Bystrica v spolupráci so SAD Zvolen. Pre zabezpečenie bezplatnej vstupenky však potrebujeme Vašu pomoc! Sme toho názoru, že dar v podobe 4 eur za lístok na predstavenie bude niekoľkonásobne vyvážený radosťou detí z účasi na predstavení tej najvyššejumeleckej kvality, s ktorým sa mnoho z nich, bohužiaľ, za svoj život ešte nestretlo. Darujte deťom to, čo väčšina veľkých firiem a podnikateľských subjektov v Bankej Bystrici odmietla.
Darujte deťom bezplatný divadelný zážitok!

Zapodporu tejto netradičnej festivalovej myšlienky ďakuje celý tím Bábkového divadla na Rázcestí a tvorivý tím Bábkarskej Bystrice TOUR 2016.Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?