Menu

Obnova kaplnky sv. Urbana

Trvanie výzvy: 17. septembra 2016 - 15. septembra 2017

Cieľ výzvy

Cieľom OZ Sebechleby je zachrániť túto pamiatku. Vyzbierané zdroje budú použité na obnovu stavby a rekonštrukciu základných častí. Je potrebné vyrobiť vstupné dvere, natrieť strechu ochranným náterom, obnoviť vonkajšiu fasádu, reštaurovať fresky a maľby umiestnené na vnútorných stenách kaplnky a následne vybaviť kaplnku sakrálnym zariadením.a

Autor výzvy

Dátum vzniku: 29.11.2006

IČO: 42 009 481

Ulica: Sebechleby 1

Mesto: Sebechleby

PSČ: 96266

Štát: Slovensko

Príbeh

Obnova kaplnky sv. Urbana

Kaplnka sv. Urbana na Starej Hore v Sebechleboch je malá baroková, štvorcová stavba s polygonálnym uzáverom strešnej vežičky. Vnútri je barokový oltár. Bola postavená v roku 1732 a zasvätená pamiatke sv. Urbana pápeža a mučeníka, patróna vinohradníkov.


Kaplnka sv. Urbana je dlhodobo zanedbávaná. Jedná sa o stavbu, ktorá potrebuje viacero či už väčších alebo menších rekonštrukcií. Občianske združenie Sebechleby sa rozhodlo v spolupráci s miestnym farským úradom o obnovu a následné sprístupnenie tejto pamiatky. Stavba je dominantou centrálneho priestoru Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora - Sebechleby. Občianske združenie Sebechleby začalo so zbierkou 2% z daní, ktoré boli v roku 2015 použité na výmenu okien pre túto stavbu. Máme za cieľ pokračovať v tejto obnove a preto prosíme o finančnú podporu.

Ďakujeme OZ Sebechleby.


Aktualizácie

Opravujeme fasádu20. 7 2017

Začali sme opravovať fasádu na kaplnke sv. Urbana

Začali práce na kaplnke sv. Urbana17. 9 2016

Z vyzbieraných penazí sa dali vymeniť vstupné dvere, ktoré to už nutne potrebovali a začali sa práce na streche.

Finančné prostriedky17. 9 2016

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SEBECHLEBY získalo 2% z dane FO a PO v sume 3.425,41 € a z darov na obnovu kaplnky 203,00 €. Všetky finančné prostriedky budú využité na obnovu kaplnky sv. Urbana Stará Hora. Práce a tovary: očistenie a natretie strechy s príslušenstvom, výmena dažďových žľabov, výroba a osadenie nových dubových dverí. Darcom ďakujeme za podporu.

Výmena okien17. 9 2016

Podarli sa nám za vyzbierané peniaze vymeniť okná.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?