Menu

Alexis poradňa - poradňa pre ženy a dievčatá

Trvanie výzvy: 20. októbra 2011 - 20. októbra 2012

Cieľ výzvy

Podpora fungovania poradne pre ženy a dievčatá, ktoré trápi: nečakané tehotenstvo, nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve a prekonali umelý alebo spontánny potrat.

Autor výzvy

Príbeh

Alexis poradňa - poradňa pre ženy a dievčatá

Čakáš alebo poznáš ženu, ktorá čaká nečakané dieťa? Kto Ti/jej pomôže?
Keď v hlave víria otázky:
* Ako to mám vysvetliť svojej rodine?
* Udržím si svoje zamestnanie?
* Môžem chodiť ďalej do školy?
* Vychovám ďalšie dieťa?
* Ako to zvládnem finančne?
* Kto mi pomôže v domácnosti?
* Kde budem bývať, kým sa dieťa narodí?
Spolu sa pokúsime nájsť najlepšie riešenie. Pomoc je zdarma a v prísnej diskrétnosti.

Poradňa Alexis (www.alexisporadna.sk) funguje od decembra 2009 na dobrovoľnej úrovni (odborní poradcovia pracujú bez nároku na honorár). Poradňa je jedinou poradňou svojho druhu na Slovensku. Do konca septembra 2011 sme riešili 178 prípadov. Do Alexis poradne sa nám ozývajú ženy z celého územia Slovenska prevažne vo veku 15-32 rokov. Poradňa je prioritne určená pre ženy a dievčatá, ktoré trápi nečakané tehotenstvo a trápia ich otázky, ktoré si samé nevedia zodpovedať. V poradni tiež riešime prípady, kedy žena podstúpila umelý potrat a trpí následkami tohto zákroku – za pomoci odborníkov ponúkame terapiu postabortívneho (popotratovéhe) syndrómu. Riešime tiež prípady, kedy gynekológ žene povie, že vzhľadom na zdravotný stav jej odporúča, aby podstúpila interrupciu. Takéto prípady konzultujeme so spolupracujúcou lekárkou – veľa krát sa zistilo, že interrupcia nie je vôbec potrebná. Tento rok sa nám do poradne ozval aj muž, ktorý trpel výčitkami z toho, že poslal priateľku na potrat (prejavil sa u neho postabortívny syndróm). Poradňa Alexis je tiež zameraná na prevenciu – často sa nám ozývajú mladé dievčatá, ženy, s ktorými riešime otázky ich sexuálneho života (formy ochrany pred nečakaným tehotenstvo, otázky spojené s užívaním antikoncepcie, príznaky tehotenstva a pod.)
Do poradne sa tiež ozývajú ženy týrané, tieto odporúčame na spolupracujúce organizácie, ktoré sa takýmto prípadom venujú.
Systém fungovania Poradne Alexis
Komu pomáhame?
Naša pomoc je určená ženám a dievčatám, ktoré:
• uvažujú o umelom potrate,
• trápi tehotenstvo, na ktoré neboli pripravené,
• trápi neporozumenie otca počatého dieťaťa,
• trápia nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve,
• trápia rodinné a vzťahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva,
• prekonali umelý alebo spontánny potrat.
Poradenstvo ponúkame aj otcom dieťaťa a rodinným príslušníkom.
Čo ponúkame?
• Pomoc pri analýze problému a hľadaní riešenia.
• Pomoc pri zorientovaní sa v sociálnej sieti.
• Pomoc pri nájdení azylového ubytovania.
• Poskytnutie tehotenského testu zdarma.
• Posúdenie výsledkov prenatálnych tehotenských vyšetrení a následné poradenstvo (v spolupráci s odborníkmi).
• Informácie o mechanizmoch, ktoré vplývajú na plodnosť a počatie.
• Informácie o prenatálnom vývine a zmenách v tele ženy počas tehotenstva.
• V prípade potreby sprostredkovanie stretnutia s odborníkmi (napr. gynekológom, sociálnym pracovníkom, psychológom, duchovným, krízovým pracovníkom z azylového domu).
• Konzultácie v prípade zvažovania utajeného pôrodu a náhradnej rodinnej starostlivosti.
• Vzájomné rodinné konzultácie – s partnerom, starými rodičmi dieťaťa, ktorým chýba dostatok informácií pre láskavé pochopenie.
Ďalšie informácie a konzultácie pre jednotlivcov a kolektívy, napr. školy

Ako môžu ženy požiadať o pomoc
1.1. Emailom
• Zaslaním emailu na adresu: poradna@alexisporadna.sk
• Vyplnením nášho formulára, kde popíše svoj problém (formulár sa vypĺňa prostredníctvom web stránky www.alexisporadna.sk)
1.2. Telefónom
• 0911 350 200 (T-Mobile)
• 0917 350 200 (Orange)
1.3. Osobne
• V poradni Alexis v centre Bratislavy každý pracovný deň v čase od 10,00 do 16,00. Osobné stretnutie je potrebné dohodnúť si na vyššie uvedených telefónnych číslach!
Človek ktorý sa na nás obráti, si takto môže vybrať formu komunikácie, aká mu najviac vyhovuje.

Vedľajšou preventívnou aktivitou poradne je realizovanie prednášok na tému nečakané tehotenstvo na školách. Prednášky prebiehajú na žiadosť učiteľov, ktorí sa nám ozývajú do poradne. Štandardná prednáška má cca. 60min (podľa požiadaviek školy). V rámci prednášky sa venujeme témam: formy prevencie pred nečakaným tehotenstvom, zodpovedný sex, možnosti riešenia nečakaného tehotenstva, postabortívny (popotratový) syndróm a pod (záleží na požiadavkách učiteľa a od času, ktorý nám je poskytnutý).
V rámci prednášok používame rôzny výučbový materiál, ktorý dostane každý účastník prednášky (modely bábätiek v 12. týždni od počatia, informačné materiály s informáciami o prevencii nečakaného tehotenstva, o možnostiach riešenia nečakaného tehotenstva a pod.)
Vzdelávanie v tejto oblasti je na Slovensku realizované minimálne.

Získané financie využijeme na zakúpenie materiálu, ktorý využívame pri poradenskom procese, pri realizácii prednášok na školách a propagácii poradne. (edukačné pomôcky, literatúru a s témou prenatálneho vývinu, prevencie popotratového syndrómu a pod, letáky a iný infomateriál, DVD s prenatálnou tématikou, úhrada komunikačných nákladov a pod.)

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?