Menu

Moja samostatnosť

Trvanie výzvy: 10. mája 2017 - 9. mája 2018

Cieľ výzvy

Rád by som našiel spôsob ako samostatne žiť. Moja cesta v živote je maľovanie obrazov, ktorými vyjadrujem všetky svoje emócie. Maľovanie je aj o rôznych technikách, ktoré sa chcem naučiť. Je o výstavách, kde obrazy ukazujem celému svetu a práve ich zabezpečenie, tak režijné ako aj organizačné potrebujem financovať. Na maľovanie treba mnoho materiálu a času. Cieľ tejto výzvy pre mňa je nazbierať potrebné prostriedky aby som sa mohol učiť, vystavovať, na výstavy mojich obrazov cestovať a organizačne ich zabezpečiť, s tým súvisí veľa bežných výdavkov. Keď maľujem nemôžem robiť niečo iné, preto hľadám cestu ako mi obrazy pomôžu samostatne žiť a ďalej kresliť.

Autor výzvy

Príbeh

Moja samostatnosť

Maľbou vyjadrujem to čo cítim, vidím, vnímam. Maľba je moja cesta k samostatnosti. Maľba je to čo viem a chcem dávať spoločnosti aby som mohol byť.

Volám sa Frantíšek Tóth, mám 38 rokov a žijem s rodinou v bratislavskom byte, ktorý je aj mojím ateliérom.

Začiatky môjho života neboli vždy ružové. Niekoľko rokov som navštevoval osobitnú školu v Bratislave, nedokázal som slovami pred druhými ľuďmi vyjadriť čo som cítil,  nejaký čas som ani nerozprával, to len umocňovalo rôzne zdravotné propblémy. Potreboval som sa vyjadriť, veľa som chcel povedať a pomaly som si našiel cestu vyjadrenia mojich emócii prostredníctvom kreslenia/maľovania. Postupne som začal na to používať všetko čo sa dalo  :-).

Čím viac výkresov som kreslil tým viac som si akoby čistil svoje srdce a začal som rozprávať. Dnes dokážem s ľuďmi komunikovať, mám mnoho priateľov a hľadám spôsob ako dokážem byť v živote samostatný. Chcel by som robiť niečo zo srdca a z presvedčenia. Keď sa ľudia pozastavia pri mojich obrazoch a nachádzajú v nich hĺbku, o ktorú sa v nich snažím, rozveseľujú ich alebo upokojujú, dáva mi to zmysel. Preto  si myslím, že práve maľovanie je mojou cestou k samostatnosti v mojom živote.
Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?