Menu

2 VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTIPENDIÁ PRE ZNEVÝHODNENÝCH MLADÝCH VÝCHODNIAROV

Trvanie výzvy: 8. decembra 2011 - 8. decembra 2012

Cieľ výzvy

Vaša podpora pomôže dvom šikovným mladým ľuďom získať vzdelanie, ktoré by inak bolo pre nich nedostupné.

Autor výzvy

Príbeh

2 VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTIPENDIÁ PRE ZNEVÝHODNENÝCH MLADÝCH VÝCHODNIAROV

Štipendijný program Karpatskej nadácie podporuje študentov, ktorí
• sú z východného Slovenska,
• majú dobré študijné výsledky,
• vedia, ako chcú svoje vedomosti zúročiť v budúcom povolaní,
• sú vystavení znevýhodneniu – sociálnemu, ekonomickému alebo zdravotnému,
• pomáhajú ako dobrovoľníci svojej obci alebo neziskovej organizácii.

Karpatská nadácia považuje vzdelanie za veľmi dôležité pre sebarealizáciu mladého človeka a uplatnenie sa v spoločnosti. Aj keď na Slovensku je ešte stále bežné štúdium bezplatné, sprievodné náklady, či iné životné potreby odradia nemálo talentovaných mladých ľudí od štúdia.

Štipendijné programy našej nadácie sú orientované na študentov, ktorí nemajú rovnakú štartovaciu pozíciu ako iní študenti, kvôli sociálnemu alebo zdravotnému znevýhodneniu.

Suma štipendia pre jedného študenta je 1 000 EUR na rok. Štipendiá sú určené pre študentov, ktorí študujú na vysokých školách na Slovensku a nie na podporu štúdia v zahraničí.
Prijímatelia štipendií budú vybratí v otvorenej súťaži nezávislou odbornou komisiou.

Obdarovaní študenti využijú udelené štipendiá na základné veci spojené so štúdiom: na skriptá a učebnice, učebné pomôcky, na cestovné, stravné a ubytovacie náklady, na jazykové kurzy a pod.

Okrem finančnej pomoci štipendisti získavajú od nadácie aj poradenskú pomoc a osobný prístup počas celého akademického roka. Sami prijímajú záväzok pomáhať počas tohto roka ako dobrovoľníci vo svojej obci alebo v neziskovej organizácii, ktorú si sami vyberú.

Počas šiestich rokov štipendijného programu sme podporili 34 študentov z nízkopríjmových rodín. Medzi nimi bola aj Františka Martinková z Košíc, ktorá pochádza z mnohopočetnej rodiny, študovala na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a ako dobrovoľníčka pracuje s deťmi zo znevýhodneného prostredia (foto 1). Taras Kapraľ zo Smolníka študuje elektrotechniku a informatiku v Košiciach a výdatne pomáha vo svojej obci pri správe web stránok a rozličných pomocných prácach a akciách s deťmi (foto 2). Lenka Čičatková z neúplnej rodiny z Prešova je nadšenou dobrovoľníčkou a aktívnou členkou Mládežníckeho parlamentu Prešova (foto 3). Monika Budzáková pochádza zo Ždiaru, s pomocou štipendia študovala ekonomiku a dobrovoľne sa angažuje v mnohých aktivitách doma aj v Košiciach (foto 4). Palo Richvalský, umelec telom aj dušou, študent výtvarnej výchovy a dobrovoľník UNICEFu, vytvoril vlastný umelecký charitatívny projekt, ktorý sa realizoval v niekoľkých školách na Slovensku a v Prahe (foto 5). Absolventi štúdia elektrotechniky a informatiky v Košiciach, Juraj Mazák (foto 6) a Matúš Novák (foto 7), sa ako dobrovoľníci venujú práci s deťmi a mladými ľuďmi z málopodnetného a sociálne znevýhodneného prostredia.

Štipendisti Karpatskej nadácie sú mladí ľudia, ktorí spájajú svoju budúcnosť s regiónom východného Slovenska a po štúdiu chcú prispieť k rozvoju miesta, kde žijú a študujú. Je v záujme nás všetkých, aby sa im podarilo potrebné vzdelanie získať.

Ďakujeme.

Karpatská nadácia je nezisková organizácia, ktorá pôsobí na území východného Slovenska - Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Od roku 1994 poskytujeme finančnú podporu prostredníctvom grantových a štipendijných programom, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie s cieľom zlepšiť život na východnom Slovensku.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?