Menu

Darujeme im detstvo - pomôžme im žiť - ĎAKUJEME :-)

Trvanie výzvy: 17. decembra 2011 - 17. októbra 2012

Cieľ výzvy

Zlepšenie komplexnej starostlivosti o deti s viacnásobným postihnutím.

Príbeh

Darujeme im detstvo - pomôžme im žiť - ĎAKUJEME :-)


ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA PODPORU, ZA KAŽDÝ KLIK, ZA KAŽDÝ PRÍSPEVOK. Aj s Vašou pomocou sme mohli nakúpiť špeciálne rehabilitačné pomôcky pre deti. Čaká ich síce náročnejšia rehabilitácia ale veríme, že spoločné úsilie povedie k lepším výsledkom, k prvým krokom, k samostatnosti. Ďakujeme.

Kým neprídeme o zdravie - to najcennejšie čo v živote máme, tak si neuvedomujem že je krehké ako snehová vločka.
Zdravie, to je to najdôležitejšie čo, chýba našim malým klientom. Namiesto behania a hrania sa s rovesníkmi, oni trávia dni cvičením, často veľmi bolestivým a náročným. Deti nášho centra už od narodenia trpia kombináciami ťažkých postihov - detskou mozgovou obrnou /DMO/, poškodením ale aj stratou zraku, mentálnym postihnutým, inkontinenciou a inými závažnými problémami.
Ich rodičia však nestrácajú nádej. A tá predsa umiera posledná. Dajme deťom a ich rodičom vieru, lásku a nádej , dajme deťom detstvo, pomôžme im žiť.

V roku 2009 sme založili občianske združenie na pomoc deťom s viacnásobným postihnutím. Prvoradým cieľom je poskytovanie komplexnej starostlivosti o deti s ťažkým postihnutím ale aj pomoc rodinám v ktorých takéto deti žijú. Svoj zámer sme začali pretavovať do reality v máji tohto roka, kedy sme slávnostne otvorili Denné centru Svetielko v Prešove, kde poskytujeme deťom komplexnú starostlivosť - rehabilitačnú, pedagogickú ale aj sociálnu.
Krstnou mamou nášho Svetielka je šarmantná Lucia Hablovičová.
Podarilo sa nám zložiť tím odborníkov - špeciálnych pedagógov, logopéda, fyzioterapeuta, maséra, ktorí denne pracujú s deťmi na spoločných alebo individuálnych terapiách.
Deťom poskytujeme komplexnú starostlivosť, ktorá doposiaľ v našom regióne chýbala. Pod jednou strechou nájdu rodičia pre svoje deti to čo je pre ne tak potrebné a nevyhnutné - rehabilitáciu, logopédiu, masáže, špeciálne vzdelávania podľa individuálnych plánov s prihliadnutím na osobnostný vývoj ich dieťaťa, Montessori terapiu, zrakovú stimuláciu a voľnočasové aktivity.
Pri práci s deťmi nám pomáhajú opatrovateľky a asistentky, ktoré sú veľmi nápomocné pre trénovaní seba obslužných činnostiach, prechádzkach a výletoch.

Medzi novinky v našej práci patrí program Komplexnej rehabilitácie, ktorý sme spustili v decembri tohto roka.
14-denný program prebieha raz za 2 mesiace a deti v jeho priebehu absolvujú intenzívny špeciálny program pripravený podľa ich individuálnych potrieb. Zvýšená intenzita jednotlivých terapii posunie deti zas o krôčik bližšie k cieľu - prvému kroku, slovu "mama".

Pre deti s DMO je to celoživotné ochorenie s ktorým sa deti a ich rodičia musia naučiť žiť. Pri liečbe rodičia spolu s deťmi vynakladajú enormné úsilie a tešia sa z toho najmenšieho pokroku, ktorý je pre iných samozrejmosťou (pitie z pohára, pýtanie sa na toaletu, zapnutie gombíka a pod.) Iba tieto rodiny však vedia, koľko je za tým námahy a tisícnásobného opakovania jednotlivých cvičení. Každý malý úspech však pri správnej komplexnej rehabilitácií prerastá do stále väčšieho pokroku. Ten pre všetkých znamená nielen obrovskú radosť, ale aj nádej, že každé dieťa, aj napriek svojmu hendikepu, môže byť samostatné a prežiť plnohodnotný život.

Získané finančné prostriedky budú využité na zlepšenie ponúkaných služieb pre deti a na nákup pomôcok napr. kyslíkového kompresora, pomôcok na zrakovú terapiu, vybavenie telocvične.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnete pomôcť našim deťom.Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?