Menu

Zateplenie domčeka pre lesnú škôlku Tramtária

Trvanie výzvy: 2. júla 2017 - 30. septembra 2017

Cieľ výzvy

Našim cieľom je vymeniť okná a zatepliť mobilný dom, ktorý slúži ako zázemie pre lesnú škôlku Tramtária v Žiline. Cez naše prázdniny (posledné 2 augustové týždne) by sme s pomocou rodičov, učiteľov a iných dobrovoľníkov radi zrevitalizovali naše zázemie a skvalitnili tak pobyt detí v škôlke. Náš rozpočet zahŕňa materiál potrebný na zateplenie domčeku, práce budú vykonávať dobrovoľníci združenia. Podrobný rozpočet zateplenia si môžete pozrieť nižšie v prílohe.

Príbeh

Zateplenie domčeka pre lesnú škôlku Tramtária

Uprostred žilinského lesoparku má svoje zázemie lesná škôlka Tramtária, kam chodí 18 detí zažívať dobrodružstvá, utužovať priateľstvá a učiť sa nové veci o svete okolo nás. Na malej lúčke stojí starší mobilný dom, ktorému je v zime zima – potreboval by zatepliť. Pomôžete nám?

In the middle of the forest park in Žilina, there is a forest kindergarten called Tramtária, where 18 children come to experience adventures, to cherish friendships and to learn new things about the world around us. On a small meadow, there is an older mobile home, which is cold in winter - it needs to be insulated. Will you, please, help us?

Lesná škôlkaTramtária vznikla v apríli 2015 z iniciatívy rodičov ako alternatíva pre bežné materské školy. Navštevuje ju 18 detí, ktoré spolu zažívajú každodenný pobyt vprírode plný voľného pohybu doplnený o vhodné pôsobenie učiteľov v oblasti rozvoja osobnosti, komunikačných zručností, riešenia problémov, rozvoja kognitívnych schopností (napríklad využívaním Montessori pomôcok), skúmania zákonitostí vprírode, environmentálnej výchovy a emocionálneho rozvoja. V lete organizujeme denné tábory pre deti. Pred rokom sa klub z žilinského ekocentra presunul hlbšie do prírody – do areálu žilinskej hvezdárne. Občianske združenie Komunitné vzdelávanie “Kalimba”, ktoré lesnú škôlku prevádzkuje, zakúpilo starší mobilný domček a škôlkari spolu s rodičmi a učiteľmi ho za ten rok zabývali, zútulnili a zveľadili. Pristavali sme krytú terasu, bezbariérový vchod, domček na strome, ohnisko, lavičky a šmýkľavku. Tento rok by sme chceli domček zatepliť a vymeniť okná, aby sme znížili vlhkosť v dome a spotrebu energií na vykurovanie.

The Forest Kindergarten Tramtaria was established in April 2015 on the initiative of parents as an alternative to ordinary kindergartens. It is attended by 18 children who daily experience free movement complemented by enhancing communication skills, problem solving, development of cognitive abilities, environmental education and emotional development. In summer, we organize day camps for children. A year ago, the club moved from Ecocentre deeper into the nature - into the area of the Žilina Observatory. The civic association "Kalimba", which operates the forest kindergarten, bought an older mobile home. Together with the help of the kindergarten's community, we built a covered terrace, a barrier-free entrance, a tree house, a fireplace, benches and a slide. This year, we would like to insulate and replace windows to reduce house moisture and energy consumption for heating.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?